insan sesiyle ezgili sesler çıkarma, müzik yapıtlarını seslendirme sanatı

listen to the pronunciation of insan sesiyle ezgili sesler çıkarma, müzik yapıtlarını seslendirme sanatı
Турецкий язык - Турецкий язык
şan
insan sesiyle ezgili sesler çıkarma, müzik yapıtlarını seslendirme sanatı

    Расстановка переносов

    in·san se·siy·le ez·gi·li ses·ler çı·kar·ma, mü·zik ya·pıt·la·rı·nı ses·len·dir·me sa·na·tı

    Слово дня

    acquiesce
Избранное