inne

listen to the pronunciation of inne
Французский Язык - Английский Язык

Определение inne в Французский Язык Английский Язык словарь

inné
{a} native
inné
{a} inborn
inné
{a} innate

The instinct for survival is innate. - L'instinct de survie est inné.

She has an innate love of adventure. - Elle a un goût inné pour l'aventure.

inné
inborn, innate, inbred; natural, temperamental, built-in
inné
{a} connate
Английский Язык - Английский Язык
In
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение inne в Турецкий язык Турецкий язык словарь

İNNE
(Osmanlı Dönemi) Gr : Tahkik edatıdır. Kat'iyyet ifade eder. $ gibi bazı harf ve fiiller vardır ki, başına geldikleri isim cümlesinin kimi mübtedasına, kimi haberine te'sir ederek onların adını ve i'rabını değiştirirler. Bunun için bunlara "neshedenler, başka hâle getirip değiştirenler" mânâsına "nevâsih" denir. Şu altı edat (harf), başına geldikleri isim cümlesinin mübtedasını merfu' iken mensub kılarlar. Sıra ile bu harflere "inne ve ehavâtihâ" (inne ve kardeşleri) ismi verilir ve şunlardır: $
inne
Избранное