influence or authority over

listen to the pronunciation of influence or authority over
Английский Язык - Турецкий язык
etkilemek veya otorite üzerinde
control
{f} kontrol etmek

Onu kontrol etmek için bir şirket kurdular. - They formed a company to control it.

Öfkeyi kontrol etmek zordur. - Anger is hard to control.

control
{f} denetlemek
control
kontrol

Hiç kimse bizi kontrol edemez. - Nobody can control us.

Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi? - You used a condom for birth control, right?

control
yönetim

İnka İmparatorluğu yönetimi her şeyi kontrol etti. - The government of the Inca Empire controlled everything.

control
düzenlemek
control
{f} kontrol et

Kendinizi kontrol etmelisiniz. - You must control yourself.

Öfkeyi kontrol etmek zordur. - Anger is hard to control.

control
(ç.) (uçak/vb.) kumanda donanımı
control
hakim olmak
control
{f} denetle
control
(Askeri) (NATO) KONTROL YETKİSİ: Bir komutanın kendi komutası altında bulunanlardan başka birlik ve teşkillerin faaliyetleri üzerinde haiz olabileceği tam komuta yetkisinden daha az kısmi yetki. Bu yetki tamamen veya kısmen devredilebilir veya tahsis edilebilir
control
{i} denetim

Tom, Xbox One denetimcisini DualShock 4'ün üstünde tercih ediyor. - Tom prefers the Xbox One controller over the DualShock 4.

Her şeyim denetim altında. - I have everything under control.

control
{i} yönetim, idare, egemenlik, hâkimiyet
control
(Tıp) Gözlem altında tutmak, kontrol etmek
control
kumanda cihazları
control
{i} hakimiyet
control
control group deney yapılan
control
{f} idare etmek

Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz. - He who seeks to control fate shall never find peace.

Английский Язык - Английский Язык
control
influence or authority over

  Расстановка переносов

  in·flu·ence or au·tho·ri·ty over

  Турецкое произношение

  înfluıns ır ıthôrıti ōvır

  Произношение

  /ˈənflo͞oəns ər əˈᴛʜôrətē ˈōvər/ /ˈɪnfluːəns ɜr əˈθɔːrətiː ˈoʊvɜr/

  Слово дня

  tabula rasa
Избранное