inequality or difference in some respect

listen to the pronunciation of inequality or difference in some respect
Английский Язык - Турецкий язык

Определение inequality or difference in some respect в Английский Язык Турецкий язык словарь

disparity
{i} uyumsuzluk
disparity
ayrılık
disparity
ihtilaf
disparity
fark
disparity
eşitsizlik
disparity
disparite
disparity
(Kanun,Ticaret) mübayenet
disparity
müsavatsızlık
disparity
(Tıp) Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık
disparity
nispetsizlik
disparity
{i} farklılık
Английский Язык - Английский Язык
disparity
inequality or difference in some respect

  Расстановка переносов

  in·e·qua·li·ty or dif·fer·ence in some re·spect

  Турецкое произношение

  înikwälıti ır dîfrıns în sʌm rispekt

  Произношение

  /ˈənēˈkwälətē ər ˈdəfrəns ən ˈsəm rēˈspekt/ /ˈɪniːˈkwɑːlətiː ɜr ˈdɪfrəns ɪn ˈsʌm riːˈspɛkt/

  Слово дня

  rara avis
Избранное