ineffectiveness

listen to the pronunciation of ineffectiveness
Английский Язык - Турецкий язык
sonuçsuzluk
etkisizlik
tesirsizlik
verimsizlik
yetersizlik
{i} başarısızlık
ineffective
etkisiz

Birçok kişi antibiyotiklerin virüs kaynaklı hastalıklara karşı etkisiz olduklarının farkında değil. - Many people don't realize that antibiotics are ineffective against viral diseases.

Neden o birçok dil kursu etkisizdir? - Why is it that many language courses are ineffective?

ineffective
{s} sonuçsuz
ineffective
{s} boş
ineffective
{s} geçersiz
ineffective
{s} yeteneksiz
ineffective
{s} kabiliyetsiz
ineffective
{s} beceriksiz
ineffective
{s} başarısız
ineffective
etkisiz (çare/ilaç vb)
ineffective
(Kanun) hükümsüz
ineffective
(Kimya) etkin olmayan
ineffective
etkisi olmayan
ineffective
tesirsiz
ineffective
(Tıp) a.Etkisiz, tesirsiz
ineffective
beklenilen tesiri göstermeyen
ineffective
{s} etkisiz (çare, ilaç v.b.)
ineffective
faydasız
ineffective
iyi tesir bırakmayan
ineffective
sonuç vermeden
ineffective
{s} beceriksiz (yönetici, işçi v.b.)
Английский Язык - Английский Язык
{i} inefficiency; absence of results; lack of effectiveness; lack of competency
Quality of being ineffective
The condition of being ineffective
lacking the power to be effective
ineffective
lacking in ability; incompetent or inadequate
ineffective
If you say that something is ineffective, you mean that it has no effect on a process or situation. Economic reform will continue to be painful and ineffective effective + ineffectiveness in·ef·fec·tive·ness the ineffectiveness of some of the police's anti-crime strategies. something that is ineffective does not achieve what it is intended to achieve   effective ineffective in doing sth
ineffective
lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler"; "like an unable phoenix in hot ashes
ineffective
not producing an intended effect; "an ineffective teacher"; "ineffective legislation"
ineffective
Not effective; ineffectual; futile; inefficient; useless; as, an ineffective appeal
ineffective
lacking the ability or skill to perform effectively; inadequate; "an ineffective administration"; "inefficient workers" not producing an intended effect; "an ineffective teacher"; "ineffective legislation" lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler"; "like an unable phoenix in hot ashes
ineffective
{s} not efficient; not bringing results; incapable, incompetent
ineffective
not having the desired effect; ineffectual
ineffective
lacking the ability or skill to perform effectively; inadequate; "an ineffective administration"; "inefficient workers"
ineffective
lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler"; "like an unable phoenix in hot ashes"
ineffectiveness

  Расстановка переносов

  in·ef·fec·tive·ness

  Турецкое произношение

  înıfektîvnıs

  Произношение

  /ˌənəˈfektəvnəs/ /ˌɪnəˈfɛktɪvnəs/

  Слово дня

  abend
Избранное