indecent or offensive

listen to the pronunciation of indecent or offensive
Английский Язык - Турецкий язык
uygunsuz veya saldırgan
nasty
{s} pis

Mary'nin kedisi pis bir canavar. - Mary's cat is a nasty beast.

Onlar gazetede onlar hakkında bir sürü pis dedikodu yazdı. - They wrote a lot of nasty gossip about them in the newspaper.

nasty
{s} pis, tiksindirecek kadar kirli; tiksindirici, iğrenç
nasty
ağır
nasty
kirli
nasty
edepsiz

Edepsiz olmaya gerek yok. - There's no need to be nasty.

O beni her ne zaman görse bana edepsiz bir görüntü verir. - She gives me a nasty look every time she sees me.

nasty
iğrenç

O, iğrenç ve pintidir. - She's nasty and mean.

Soruma böyle iğrenç bir yanıt beklememiştim. - I didn't expect such a nasty response to my question.

nasty
açık saçık
nasty
berbat

Berbat bir şey olacağına dair içimde kötü bir his var. - I have a nasty feeling something awful is going to happen.

nasty
çirkin
nasty
tehlikeli
nasty
terbiyesiz

Ne terbiyesiz bir adam! - What a nasty man he is!

Onun terbiyesiz davranışlarına dayanamıyorum artık. - I can't stand that nasty attitude of his any longer.

nasty
{s} ayıp
nasty
(sıfat) iğrenç, çirkin, kötü, pis, edepsiz, fırtınalı, ayıp, müstehcen
nasty
nasty blow ağır darbe
nasty
{s} fırtınalı
nasty
nasty story müst
nasty
murdar
nasty
çok kirli
nasty
sinirlendirici
Английский Язык - Английский Язык
nasty
indecent or offensive

  Расстановка переносов

  in·de·cent or of·fen·sive

  Турецкое произношение

  îndisınt ır ıfensîv

  Произношение

  /ənˈdēsənt ər əˈfensəv/ /ɪnˈdiːsənt ɜr əˈfɛnsɪv/

  Слово дня

  pollywog
Избранное