incorporation by joining or uniting

listen to the pronunciation of incorporation by joining or uniting
Английский Язык - Турецкий язык

Определение incorporation by joining or uniting в Английский Язык Турецкий язык словарь

annexation
müsadere
annexation
{i} katılan arazi
annexation
{i} topraklarına katma
annexation
ilhak mülhak arazi
annexation
{i} katma
annexation
{i} ekleme

Herhangi bir çeviri bir eklemedir. - Any translation is an annexation.

annexation
{i} ilhak
Английский Язык - Английский Язык
Appropriation
annexation
incorporation by joining or uniting

  Расстановка переносов

  in·cor·po·ra·tion by joining or u·ni·ting

  Турецкое произношение

  înkôrpıreyşın bay coynîng ır yunaytîng

  Произношение

  /ənˌkôrpərˈāsʜən ˈbī ˈʤoinəɴɢ ər yo͞oˈnītəɴɢ/ /ɪnˌkɔːrpɜrˈeɪʃən ˈbaɪ ˈʤɔɪnɪŋ ɜr juːˈnaɪtɪŋ/

  Слово дня

  panegyric
Избранное