inclining to the left

listen to the pronunciation of inclining to the left
Английский Язык - Турецкий язык

Определение inclining to the left в Английский Язык Турецкий язык словарь

to the left
heba edilmiş
backhanded
elin tersiyle yapılan
backhanded
elin tersi öne doğru olduğu halde yapılan
backhanded
{s} belirsiz
backhanded
elin arkasıyla yapılan
backhanded
elin arka tarafıyla
backhanded
samimi olmayan sinsice
backhanded
backhanded compliment tenkit niteliğinde olan kompliman
backhanded
{s} elin tersiyle yapılan (vuruş)
backhanded
{s} iki anlamlı
backhanded
zıt anlamı ima eden
backhanded
elin tersi öne doğru olduğu halde vurulan
backhanded
{s} sola yatık (yazı)
backhanded
{s} kapalı
to the left
sola

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

Kule sola doğru hafifçe eğildi. - The tower leaned slightly to the left.

to the left
sol taraftan
to the left
soldan

Japonya'da araba sürdüğünüzde soldan gitmeyi unutmayın. - When you drive in Japan, remember to keep to the left.

Английский Язык - Английский Язык
backhanded
to the left
in the direction of the left, to the left side, toward the left
to the left
left

The car turned to the left. - The car made a turn to the left.

It is there to the left. - It's there to the left.

inclining to the left
Избранное