inaptitude

listen to the pronunciation of inaptitude
Английский Язык - Турецкий язык
{i} yersiz olma
yetersizlik
{i} beceriksizlik
{i} uygun olmama
{i} kabiliyetsizlik
{i} toyluk
Английский Язык - Английский Язык
Want of aptitude
{i} want of capability, lack of skill; inappropriateness, unsuitability
a lack of aptitude
ınaptitude
{n} want of fitness
inaptitude
Избранное