in the last resort

listen to the pronunciation of in the last resort
Английский Язык - Турецкий язык
hiçbiri olmazsa
başka çare kalmazsa
Sonunda, nihayetinde
son çare olarak
in the last
(Bilgisayar) sonunda

Dünyanın sonundan önce son saatlerde ne yapacağımı soruyorsun. Muhtemelen çöpü çıkaracağım ve daireyi temizleyeceğim ve bu konuda yardım etmek için gelebilirsin. - You're asking what I'll do in the last hours before the end of the world. I'll probably take out the garbage and clean up the apartment, and you could come and help me with it.

in the last
(Bilgisayar) son

Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir. - In the last analysis, methods don't educate children; people do.

Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi. - Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years.

Английский Язык - Английский Язык
(deyim) If all other methods fail

British police are supposed to use guns only as a last resort.

(deyim) Ultimately, in the end, at the end of the day, in the long run, when all is said and done
in the last resort

  Расстановка переносов

  in the last re·sort

  Турецкое произношение

  în dhi läs risôrt

  Произношение

  /ən ᴛʜē ˈlas rēˈsôrt/ /ɪn ðiː ˈlæs riːˈsɔːrt/

  Слово дня

  rara avis
Избранное