in need of some rest or sleep

listen to the pronunciation of in need of some rest or sleep
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in need of some rest or sleep в Английский Язык Турецкий язык словарь

tired
yorgun

Çok yorgunum; Sanırım yatacağım. - I'm really tired; I think I'll go to bed.

Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı. - Feeling tired after his walk in the country, he took a nap.

tired
{s} bıkkın

Sen hiçbir şey yapmamaktan dolayı bıkkınsın. - You are tired from doing nothing.

tired
{s} tembel

Tembellik, yorulmadan önce dinlenme alışkanlığından başka bir şey değildir. - Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired.

tired
{s} bitkin

Bitkin gibi görünüyorsun. - You look like you're tired.

Yorgun ve bitkin hissediyorum. - I feel tired and exhausted.

in need of
gereksinmek
in need of
gereğinde
in need of
muhtaç olmak
in need of
gereğinde muhtaç
in need of
ihtiyacında
in need of
muhtaç

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

Çocuklar sana muhtaç. - The children are in need of you.

tired
bıkmak
tired
bıkkınlık gelmek
tired
(of ile) -den bıkmış
tired
bezmiş
tired
{f} yor

Ayrıca o çok yoruldu, yürüyemiyor. - She was so tired that she couldn't walk.

Ben gerçekten yorgunum ve erken uyumak istiyorum. - I'm really tired and want to go to bed early.

tired
{s} lâstik tekerli
Английский Язык - Английский Язык
tired
in need of
need

Aren't you in need of help? - Aren't you in need of help?

in need of some rest or sleep

  Расстановка переносов

  in need of some rest or Sleep

  Турецкое произношение

  în nid ıv sʌm rest ır slip

  Произношение

  /ən ˈnēd əv ˈsəm ˈrest ər ˈslēp/ /ɪn ˈniːd əv ˈsʌm ˈrɛst ɜr ˈsliːp/

  Слово дня

  guillotine
Избранное