in conjunction with

listen to the pronunciation of in conjunction with
Английский Язык - Турецкий язык
ile birlikte,-le birlikte
ile beraber / birlikte
(Kanun) bağlantılı olarak
ile beraber
bir arada
ile bir arada
müştereken
ile birlikte
ile bir arada, birlikte
in with
(Konuşma Dili) arkadaşça
Английский Язык - Английский Язык
connected to, joined with
in conjunction with

  Расстановка переносов

  in con·junc·tion with

  Турецкое произношение

  în kıncʌngkşın wîdh

  Произношение

  /ən kənˈʤəɴɢksʜən wəᴛʜ/ /ɪn kənˈʤʌŋkʃən wɪð/

  Этимология

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Слово дня

  ripsnorter
Избранное