in complete accord, in one mind, agreed

listen to the pronunciation of in complete accord, in one mind, agreed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in complete accord, in one mind, agreed в Английский Язык Турецкий язык словарь

unanimous
(Ticaret) oybirliğiyle

Onlar oybirliğiyle bunu kabul ettiler. - They agreed to it unanimously.

Bu öneri oybirliğiyle kabul edildi. - This proposal was unanimously approved.

unanimous
ortak
unanimous
aynı fikirde

Onlar savaşın durdurulması gerektiği konusunda aynı fikirdeydiler. - They were unanimous that the war should be brought to a halt.

unanimous
hemfikir
unanimous
uyuşmuş olan
unanimous
{s} müttefik
unanimous
{s} oybirliği ile verilmiş
unanimous
unanimouslytam ittifakla
unanimous
ittifak halinde
Английский Язык - Английский Язык
{s} unanimous
in complete accord, in one mind, agreed

    Расстановка переносов

    in com·plete accord, in one mind, a·greed

    Произношение

    Слово дня

    ides
Избранное