in case of emergency

listen to the pronunciation of in case of emergency
Английский Язык - Турецкий язык
(Osmanlıca) fevkalade hallerde
zorunluluk halinde
acil lüzum halinde
acil durumda
icabında
acil bir durumda
acil durumlarda
in case of
halinde

Yangın halinde, merdivenleri kullan. - In case of a fire, use the stairs.

Yağmur halinde atletik toplantı iptal edilecektir. - In case of rain, the athletic meeting will be called off.

in case of
olması halinde

Zorluk olması halinde, sorabilirsin. - In case of whatever difficulty, you may ask.

Yangın olması halinde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in case of
durumunda

Yangın durumunda, 119'u çevir. - In case of fire, dial 119.

Yangın durumunda bu camı kır. - Break this glass in case of fire.

in case of
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in case of
vukuu halinde
in case of
(Konuşma Dili) koşulunda
in case of
olursa

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

Sorun olursa, lütfen beni arayın. - In case of trouble, please call me.

in case of
olduğu taktirde
in case of
-dığı takdirde
in case of
durumunda. durum anında. or: in case of emergency break the windows: Acil durumda camları kırınız
in case of
anında
in case of
olduğu takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in case of
halinde: In case of fire press this button. Yangın anında bu düğmeye basın. in case of emergency acil durumda
in case of emergency

  Расстановка переносов

  in case of e·mer·gen·cy

  Турецкое произношение

  în keys ıv îmırcınsi

  Произношение

  /ən ˈkās əv əˈmərʤənsē/ /ɪn ˈkeɪs əv ɪˈmɜrʤənsiː/

  Слово дня

  aphrodisiac
Избранное