in an important manner, with significance; meaningfully

listen to the pronunciation of in an important manner, with significance; meaningfully
Английский Язык - Турецкий язык

Определение in an important manner, with significance; meaningfully в Английский Язык Турецкий язык словарь

significantly
anlamlı/önemli şekilde
significantly
önemli

Son on yıl boyunca hangi ülkeler önemli ölçüde gelişti? - Which countries have developed significantly during the past ten years?

Benim bürom seninkinden önemli ölçüde daha aydınlıktır. - My office is significantly brighter than yours.

significantly
anlamlı bir biçimde
significantly
önemli derecede

Bu önemli derecede farklı. - This is significantly different.

Tom önemli derecede daha iyi yapıyor. - Tom is doing significantly better.

significantly
mühim seviyede
significantly
büyük derecede
significantly
önemli ölçüde

Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler. - Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain.

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

significantly
önemli biçimde
significantly
Önemli ölçüde, dikkate değer biçimde
significantly
Dikkati çeker bir şekilde
significantly
Manidar bir şekilde
Английский Язык - Английский Язык
significantly
in an important manner, with significance; meaningfully

    Расстановка переносов

    in an im·por·tant manner, with significance; mean·ing·ful·ly

    Произношение

    Слово дня

    rara avis
Избранное