in an estimable manner

listen to the pronunciation of in an estimable manner
Английский Язык - Английский Язык
estimably
in an estimable manner

  Расстановка переносов

  in an es·ti·ma·ble man·ner

  Турецкое произношение

  în ın estımıbıl mänır

  Произношение

  /ən ən ˈestəməbəl ˈmanər/ /ɪn ən ˈɛstəməbəl ˈmænɜr/

  Слово дня

  haplography
Избранное