in acknowledgment of

listen to the pronunciation of in acknowledgment of
Английский Язык - Турецкий язык
-in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca verdiği hizmetin karşılığı olarak
in acknowledgment of

  Расстановка переносов

  in ac·knowl·edg·ment of

  Турецкое произношение

  în äknälîcmınt ıv

  Произношение

  /ən akˈnäləʤmənt əv/ /ɪn ækˈnɑːlɪʤmənt əv/

  Слово дня

  sic
Избранное