inşaat

listen to the pronunciation of inşaat
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) construction

Tom's in the construction business. - Tom inşaat sektöründe.

The construction of the hospital is about to end. - Hastane inşaatı bitmek üzere.

building

After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager. - Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi.

The two birds built a nest without a building permit. - İki tane kuş, inşaat izni olmadan bir yuva inşa etti.

constructional
constructive
constructions, buildings; building; constructing, building
architecture
(a) building under construction
building, construction
structures
civil work
constructing

Yesterday, we finished constructing the new stage. - Dün yeni aşama inşaatını tamamladık.

(Jeoloji) constraction
constructions
buildings

Wooden buildings catch fire easily. - Ahşap inşaatlar kolayca alev alabilir.

builder

Builders, like my cousin, often have to carry heavy materials to site. - Kuzenim gibi inşaatçılar, sık sık şantiyeye ağır malzemeler taşımak zorundalar.

erection
inşaat mühendisi
civil engineer

My father is a civil engineer. - Babam inşaat mühendisidir.

inşaat demiri
Construction bar
inşaat demiri
(İnşaat) Rebar
inşaat iskelesi
Scaffolding
inşaat keşfi
civil discovery
inşaat malzemeleri
Construction materials
inşaat mühendisliği
Civil engineering
inşaat teknikeri
Building technician
inşaat tuğlaları
building bricks
inşaat alanı
construction zone
inşaat bilgisi
tectonics
inşaat derzi
construction joint
inşaat ile ilgili
constructional
inşaat işleriyle görevli subay; harekat istihbarat koordinasyon merkezi
(Askeri) officer in charge of construction; operational intelligence coordination center
inşaat işçisi
hod carrier
inşaat işçisi
hard hat
inşaat malzemeleri
(Hukuk) construction products
inşaat malzemesi
building material
inşaat malzemesi
building materials, construction materials
inşaat mühendisiği dosyası; ortak teçhizat tesisi
(Askeri) civil engineering file; common equipment facility
inşaat mühendisleri sınıfı, inşaat mühendisleri teşkilatı
(Askeri) civil engineering corps
inşaat mühendisliği destek bürosu
(Askeri) civil engineer support office
inşaat mühendisliği destek planı
(Askeri) civil engineering support plan
inşaat mühendisliği destek planı grubu; inşaat mühendisliği destek planı oluştur
(Askeri) civil engineering support plan group; civil engineering support planning generator
inşaat mühendisliği destek teçhizatı; muhabere teçhizatı destek unsuru
(Askeri) civil engineering support equipment; communications equipment support element
inşaat müteahhidi
building contractor, contractor; builder
inşaat ruhsatı
building permit
inşaat ruhsatı
building license
inşaat sacı
structural plate
inşaat sahası
building lot
inşaat sanayi
building trade
inşaat sektörü
building trade
inşaat taburu bakım ünitesi
(Askeri) construction battalion maintenance unit
inşaat taşı
building stone
inşaat uzmanı
building expert
inşaat yapmak
to build a building; to build buildings
inşaat yeri
construction site, building site
inşaat yoğunluğu
building density
inşaat şirketi
developing company
İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi (Deniz Kuvvetleri); İnşaat İmkan ve Kab
(Askeri) construction capabilities contract (Navy); Construction Capabilities Contract Process; construction capabilities contract program
ince inşaat
interior phase/work of a construction
ilave inşaat
(Askeri) new work
sivil inşaat işleri
(Askeri) civil works
inşaat mühendisi
construction engineer
Donanma inşaat mühendisi; deniz şatı
(Askeri) Navy construction engineer; sea barge
Hava Kuvvetleri inşaat Mühendisliği Destek Dairesi
(Askeri) Air Force Civil Engineering Support Agency
askeri inşaat
(Askeri) military construction
askeri inşaat kuvveti
(Askeri) naval construction force
askeri inşaat kuvveti destek birliği
(Askeri) naval construction force support unit
askeri inşaat tugayı
(Askeri) naval construction brigade
balon çerçeve inşaat
(İnşaat) balloon frame construction
deniz kuvvetleri seyyar inşaat taburu
(Askeri) naval mobile construction battalion
erken inşaat
(İnşaat) preconstruction
harekat alanı inşaat müdürü
(Askeri) theater construction manager
kaçak inşaat
unlicensed construction
kemer inşaat desteği
centre [Brit.]
kemer inşaat desteği
center
kimyasal biyolojik; inşaat taburu (SEABEES)
(Askeri) chemical-biological; construction battalion (SEABEES)
kompozit inşaat metodu
composite construction method
kubbe inşaat desteği
centre [Brit.]
kubbe inşaat desteği
center
mantar döşemeli inşaat
(İnşaat) mushroom construction
misket bomba birliği; bağlantıo köprü birliği; inşaat tabur birliği
(Askeri) cluster bomb unit; conference bridge unit; construction battalion unit
sualtı inşaat temel sandığı
cofferdam
tabii inşaat taşı
natural building stone
tatbikatla ilgili inşaat
(Askeri) exercise related construction
tuğla inşaat
brick masonry
yüksekte çalışan inşaat işçisi
spiderman
zayiat tahmini; inşaat mühendisliği; komutanlık unsuru (deniz hava yer görev kuv
(Askeri) casualty estimation; civil engineering; command element (MAGTF); communications-electronics; counterespionage
çerçeve inşaat
(İnşaat) frame construction
üzerine inşaat yapılmamış
unbuilt on
Английский Язык - Турецкий язык

Определение inşaat в Английский Язык Турецкий язык словарь

inşaat şirketi
Construction company
inşaat
Избранное