impose one's will or presence on another

listen to the pronunciation of impose one's will or presence on another
Английский Язык - Английский Язык
force oneself on
impose one's will or presence on another

  Расстановка переносов

  im·pose one's will or pres·ence on an·oth·er

  Турецкое произношение

  împōz wʌnz wıl ır prezıns ôn ınʌdhır

  Произношение

  /əmˈpōz ˈwənz wəl ər ˈprezəns ˈôn əˈnəᴛʜər/ /ɪmˈpoʊz ˈwʌnz wəl ɜr ˈprɛzəns ˈɔːn əˈnʌðɜr/

  Слово дня

  running dog
Избранное