impertinent or disrespectful

listen to the pronunciation of impertinent or disrespectful
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
saucy
impertinent or disrespectful

  Расстановка переносов

  im·per·ti·nent or dis·re·spect·ful

  Турецкое произношение

  împırtınınt ır dîsrîspektfıl

  Произношение

  /əmˈpərtənənt ər ˌdəsrəˈspektfəl/ /ɪmˈpɜrtənənt ɜr ˌdɪsrɪˈspɛktfəl/

  Слово дня

  pollywog
Избранное