iltihap

listen to the pronunciation of iltihap
Турецкий язык - Английский Язык
pus
inflammation

Swollen lymph nodes are usually found near the site of an infection, tumour, or inflammation. - Şişmiş lenf düğümleri genellikle enfeksiyon, tümör ya da iltihap barındıran bölgelerin civarında olur.

Saturated fats cause inflammation. - Doymuş yağlar iltihapa neden olur.

(Tıp) dermatitis
discharge
purulence
matter
suppuration
issue
fester

After I got out of the bath, my wound festered. - Ben banyodan çıktıktan sonra benim yara iltihaplandı.

purulent matter
path. inflammation
ichor
inflammation yangı
gathering
{i} infection

Swollen lymph nodes are usually found near the site of an infection, tumour, or inflammation. - Şişmiş lenf düğümleri genellikle enfeksiyon, tümör ya da iltihap barındıran bölgelerin civarında olur.

iltihap göstermeyen
(Tıp) noninflammatory
iltihap toplamak
suppurate
iltihap akıtan
weeping
iltihap akıtmak
weep
iltihap sökücü
(Tıp) anti-inflammatory
iltihap toplamak
maturate
iltihap yapan
suppurative
iltihap çekme tüpü
drainage tube
iltihap çıkmak
discharge
İltihap
(Tıp) fire
İltihap
(Tıp) irritation
Турецкий язык - Турецкий язык
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
İLTİHAP
(Osmanlı Dönemi) Bak: İltihab
İltihap
yangı
İltihap
(Osmanlı Dönemi) TELEHHÜB
iltihap
Избранное