ilgili olarak

listen to the pronunciation of ilgili olarak
Турецкий язык - Английский Язык
concerning

There is a rule concerning the use of knives and forks. - Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır.

in concern with
connectedly
pertinent
with respect

With respect to these letters, I think the best thing is to burn them. - Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır.

With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company. - Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir.

in connection with
in respect of
with respect to
ilgili ol
{f} care
ilgili ol
{f} appertaining to
ahlâk kuralları ile ilgili olarak
casuistically
amca ile ilgili olarak
avuncularly
atomculuk ile ilgili olarak
atomistically
atomlarla ilgili olarak
atomistically
bitkibilim ile ilgili olarak
botanically
bununla ilgili olarak
hereof
fiil çekimiyle ilgili olarak
conjugationally
genetik olarak insan ırkının ıslahı ile ilgili
eugenic
hava ile ilgili olarak
atmospherically
ile ilgili olarak
in connection with sb/sth
kaza yetkisi ile ilgili olarak
jurisdictionally
klostrofobi ile ilgili olarak
claustrophobically
kuzey kutbuyla ilgili olarak
arctically
kır hayatıyla ilgili olarak
bucolically
kır hayatıyla ilgili olarak
idyllically
miras olarak kalma ile ilgili
reversionary
ortam ile ilgili olarak
atmospherically
solunum yoluyla ilgili olarak
bronchially
yurttaşlık ile ilgili olarak
civically
çapla ilgili olarak
diametrically
şehir ile ilgili olarak
civically
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение ilgili olarak в Турецкий язык Турецкий язык словарь

İlgili olarak
ilişkili
ilgili olarak
Избранное