ilgilenme

listen to the pronunciation of ilgilenme
Турецкий язык - Английский Язык
dealing with

Tom is tired of dealing with Mary. - Tom Mary ile ilgilenmekten bıktı.

He is good at dealing with children. - Çocuklarla ilgilenmede iyidir.

attention

The policeman paid no attention to him. - Polis onunla ilgilenmedi.

Tom soon realized that no one was paying any attention to him. - Tom kısa sürede hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti.

interesting
care

Somebody must care for the patient. - Birisi hastayla ilgilenmeli.

Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did. - Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi.

regarding
attendance
being interested
paying attention

I stopped paying attention to Tom. - Tom'la ilgilenmekten vazgeçtim.

connection
ilgilenmek
{f} deal

Ahmet is not going to deal with this situation/problem - Ahmet bu durumla/sorunla ilgilenmeyecek.

Tom can be difficult to deal with at times. - Tom'la ilgilenmek ara sıra zor olabilir.

Tom didn't have enough experience in dealing with that kind of problem. - Tom'un o tür bir sorunla ilgilenmek için yeterli deneyimi yoktu.

ilgilenmek
take care of

I've been hired to take care of the problem. - Beni sorunla ilgilenmek için tuttular.

I've got my own problems to take care of. - İlgilenmek için kendi sorunlarım var.

ilgilenmek
be interested
ilgilenme işi veya biçimi
or form of care work
ilgilenmek
{f} care

I've got my own problems to take care of. - İlgilenmek için kendi sorunlarım var.

I have to take care of the neighbor kids. - Komşu çocuklarıyla ilgilenmek zorundayım.

ilgilenmek
look after
ilgilenmek
{f} do
ilgilenmek
(Politika, Siyaset) deal with

Tom can be difficult to deal with at times. - Tom'la ilgilenmek ara sıra zor olabilir.

You're going to have to deal with that. - Onunla ilgilenmek zorunda kalacaksın.

ilgilen
{f} concern

The man is not concerned in this project. - Adam bu proje ile ilgilenmiyor.

This does not concern you at all. - Bu seni hiç ilgilendirmez.

ilgilen
{f} concerned

They are concerned with the project also. - Onlar da proje ile ilgileniyorlar.

This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking. - Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir.

ilgilenmek
tend
ilgilenmek
mind
ilgilenmek
be interested in
ilgilenmek
attend to
ilgilenmek
attend
ilgilenmek
concern about
ilgilenmek
bear on
ilgilenmek
interested

He is very much interested in Japanese history. - Japon tarihi ile çok fazla ilgilenmektedir.

He's interested in many things. - O, birçok şeyle ilgilenmektedir.

ilgilenmek
(Dilbilim) give heed
ilgilenmek
care for
ilgilenmek
take someone in hand
ilgilenmek
plug
ilgilenmek
go in for
ilgilenmek
care about
ilgilenmek
enter
ilgilenmek
cate
ilgilenmek
interest

He's interested in many things. - O, birçok şeyle ilgilenmektedir.

Every one of us is more or less interested in art. - Her birimiz az çok sanatla ilgilenmektedir.

ilgilenmek
(deyim) have an eye on
ilgilenmek
concern

This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking. - Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir.

ilgilenmek
take in hand
ilgilenmek
dabble with
ilgilenmek
take action
ilgilenmek
take up
ilgilenmek
pay attention
ilgilen
bear on
ilgilen
concern about
ilgilen
dabble with
ilgilen
{f} interesting

A lot of folks find cars interesting, but I'm not interested in them at all. - Bir sürü insan arabaları ilginç buluyor fakat ben onların hiç biriyle ilgilenmiyorum.

He goes in for whatever he finds interesting at the moment. - O, şu anda ilginç bulduğu her şeyle ilgilenir.

ilgilen
{f} concerning

The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily. - Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu.

ilgilen
start on
ilgilen
dabble at
ilgilen
dabble in
ilgilenmek
see to
ilgilenmek
get

I want to get involved with business strategy. - Ben iş stratejisi ile ilgilenmek istiyorum.

ilgilenmek
plug in
ilgilenmek
attend on
ilgilenmek
go into
ilgilenmek
nurse
ilgilenmek
faddle
ilgilenmek
to be interested
ilgilenmek
to enjoy doing (something), get pleasure out of
dünya işleriye ilgilenme
secularism
ilgilenmek
be into
ilgilenmek
to take an interest in, concern oneself with
ilgilenmek
be hot for
ilgilenmek
nibble
ilgilenmek
see about
ilgilenmek
weigh in
ilgilenmek
to be interested (in); to pay attention, to mind; to look after, to take care of; to see to, to see about, to attend to
ilgilenmek
see after
ilgilenmek
concern oneself
ilgilenmek
pay attention to
ilgilenmek
to be interested in, be curious about, be attracted to
Турецкий язык - Турецкий язык
İlgilenmek işi
ilgilenmek
Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alâkalanmak
ilgilenmek
Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak: "Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi."- N. Cumalı
ilgilenmek
Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak
ilgilenmek
Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak: "Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim."- H. E. Adıvar
ilgilenmek
Bir şeye karşı merak duymak
İlgilenmek
alakalanmak
İlgilenmek
alakadar olmak
İlgilenmek
bakmak
ilgilenme
Избранное