ilah

listen to the pronunciation of ilah
Турецкий язык - Английский Язык
god

There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God. - Allah'tan başka bir ilâh yoktur ve Muhammed, Allah'ın elçisidir.

deity
god, deity
god, deity tanrı
divinity
bodhisattva
naturalism
nature
solifidian
life
theo

Markku was appointed professor of theology. - Markku ilahiyat profesörü olarak atandı.

venial
Турецкий язык - Турецкий язык
Tanrı
Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan
Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış
İLAH
(Osmanlı Dönemi) Kendine ibadet edilen, Allah (C.C.) Her şeyden çok sevilen, tâzim ve tesbih edilen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri.(Eğer her şey Cenab-ı Hakk'a isnad edilmezse, bir an-ı vâhidde, gayr-ı mütenahî ilahların isbatı lâzım gelir; ve bütün zerrat-ı kâinattan daha çok olan şu ilahların herbirisi, bütün ilahlara hem zıd hem misil olması lâzım geliyor. Ve aynı zamanda, herbirisi, bütün kâinata elini uzatmış tasarrufatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lâzım gelir. Meselâ: Bal arısının bir ferdini yaratan bir k
İlâh
(Osmanlı Dönemi) her şeyin mâbudu olan Allah
ilah
Избранное