ihraç

listen to the pronunciation of ihraç
Турецкий язык - Английский Язык
deportation, sending (someone) (out of a country)
extracting, removal
com. issuance, issuing (shares of stock)
export

Africa is exporting beef to Europe. - Afrika Avrupa'ya sığır eti ihraç ediyor.

Australia exports a lot of wool. - Avustralya çok miktarda yün ihraç etmektedir.

expulsion, ousting
(Askeriye) landing, disembarkation, debarkation (of troops)
export, exportation; expulsion; extraction
(Askeriye) discharge
issue

In order to finance the war, bonds are issued. - Savaşı finanse etmek için tahvil ihraç edilmektedir.

exportation
exportation, exporting
extraction
exclusion
emission
issuing
expelled from
discharge
ihraç etmek
export

The U.S. exports billions of dollars' worth of passenger airplanes. - Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolar değerinde yolcu uçakları ihraç etmektedir.

Exporting water from an arid country to the rainy Europe is pure folly. - Kurak bir ülkeden yağışlı Avrupa'ya su ihraç etmek saf çılgınlık.

ihraç etmek
dismiss
ihraç eden ülke
(Ticaret) exporting country
ihraç eşyası
(Ticaret) export goods
ihraç edilen
export
ihraç etme
(Hukuk) expulsion
ihraç etme
extrusion
ihraç etmek
issue
ihraç etmek
(Hukuk) to export
ihraç etmek
a) to export b) to expel c) to extract
ihraç etmek
extrude
ihraç etmek
1. to export. 2. to extract, remove. 3. to expel, oust. 4. to deport, send (someone) (out of a country). 5. (Askeriye) to discharge (someone). 6. com. to issue (shares of stock). 7. (Askeriye) to land, disembark, debark (troops)
ihraç etmek
extract
ihraç halatı
haulage rope
ihraç katı
winding level
ihraç makinesi
winding engine
ihraç malları
exports, exported goods
ihraç malı
exports
ihraç malı
exportation
ihraç malı
made for export only
ihraç primi
drawback
menkul kıymetler ihraç etmek
(Politika, Siyaset) issue securities
tekrar ihraç
(Ticaret) reexport
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(Hukuk) Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
altın ihraç miktarı
bullion point
aşırı sermaye ihraç eden
top heavy
barodan ihraç etmek
disbar
barodan ihraç etmek
to disbar
hisse senedi ihraç farkı
(Ticaret) discount on common stock
hisse senedi ihraç primi
(Ticaret) share premium hisse senedi ile
ithal ve ihraç müsaadesi
(Hukuk) import and export licences
menkul değer ihraç gideri
(Ticaret) flotation cost
menkul kıymet ihraç etmek
(Hukuk) to issue securities
meslekten ihraç
(Kanun) dismissing from profession
tekrar ihraç
re export
tekrar ihraç edilen mallar
re exports
tekrar ihraç etmek
re export
İhraç
(Askeri) dismissal
ihraç
Избранное