ihlal eden

listen to the pronunciation of ihlal eden
Турецкий язык - Английский Язык
violating
transgressor
violator

Violators will be ticketed. - İhlal edenler etiketlenecek.

Violators will be fined. - İhlal edenlere para cezası kesilecek.

derogate
ihlal eden kimse
infringer
ihlâl eden kimse
violator
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

We sued the insurance company because it violated the terms of our policy. - Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

Tom violated the restraining order. - Tom yasaklama emrini ihlal etti.

ihlal et
{f} violated

Tom violated the restraining order. - Tom yasaklama emrini ihlal etti.

You've violated our trust. - Güvenimizi ihlal ettin.

ihlal eden
Избранное