ifade edilemez

listen to the pronunciation of ifade edilemez
Турецкий язык - Английский Язык
unnamable
inexpressible
unspeakable
ifade et
{f} expressing

Words fail me in expressing my emotion. - Duygularımı ifade etmeye kelimeler aciz kalır.

I'm not good at expressing my feelings. - Duygularımı ifade etmede iyi değilim.

kelimelerle ifade edilemez
ineffable
ifade et
{f} couch
ifade et
{f} expressed

I must have expressed myself badly. - Ben kendimi kötü bir şekilde ifade etmiş olmalıyım.

She expressed her sentiments on the war. - Savaşla ilgili duygularını ifade etti.

ifade et
given voice to
ifade et
{f} voice
ifade et
give voice to
ifade et
{f} phrasing
ifade et
{f} express

She expressed her sentiments on the war. - Savaşla ilgili duygularını ifade etti.

I'd like to express my gratitude. - Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

ifade et
{f} voiced
ifade et
gave voice to
ifade et
(Biyoloji) articulate
ifade et
purport
ifade et
connote
ifade edilemez
Избранное