iade

listen to the pronunciation of iade
Турецкий язык - Английский Язык
return

I'd like to return a car. - Bir araba iade etmek istiyorum.

She borrowed the book from him many years ago and hasn't yet returned it. - O, yıllar önce ondan kitabı ödünç aldı ve onu henüz iade etmedi.

restoration
repayment
returning

I remember returning the book to the library. - Kitabı kütüphaneye iade ettiğimi hatırlıyorum.

subsidy
(Kanun) retail
subvention
retrocession
sending back, returning, return
giving back
obs. repetition, repeating
reimbursement
replying in kind to (a critical remark)
rebate
(Hukuk) repayment, restitution
surrender
rendering
return; refusal; restoration
restoration; restitution; reinstatement
refund

I'd like to get a refund. - Para iadesi istiyorum.

Please cancel my order and refund the money. - Lütfen siparişimi iptal edin ve parayı iade edin.

restitution
refund of
repatriation
render
iade etmek
return

I'd like to return this. - Bunu iade etmek istiyorum.

I'd like to return a car. - Bir araba iade etmek istiyorum.

iade etmek
1. to send back, return. 2. to restore; to reinstate. 3. to reply to (a critical remark) in kind, retort
iade belgesi
(Askeri) turn in slip
iade edildi
(Bilgisayar) refunded
iade edilebilir
exchangeable
iade edilebilir (suçlu)
extraditable
iade edilebilir ambalaj
(Askeri) returnable container
iade edilmek
be returned
iade et
(Bilgisayar) check-in
iade etme
remission
iade etme
(Ticaret) refund
iade etmek
remand
iade etmek
get back
iade etmek
repatriate
iade etmek
reinstate
iade etmek
(deyim) give back to
iade etmek
(Kanun) extradite
iade etmek
(Dilbilim) pay back
iade etmek suçlu
extradite
iade formu
(Askeri) turn in slip
iade malzeme
(Askeri) returned material
iade nüshası
(Politika, Siyaset) return copy
iade stok
(Askeri) returned stock
iade nüshası
(Ticaret) copy for return
iade borcu
(Kanun) duty of restitution
iade davası
(Kanun) action of restitution
iade eden
restorer
iade ederek
restituting
iade edilebilir
extraditable
iade edilebilirlik
returnability
iade edilemez
nonreturnable
iade edilemez
non returnable
iade edilen reklam malzemeleri
(Reklam) loaned display
iade edilmiş
restored
iade edilmiş (suçlu)
extradited
iade edilmiş çek
(Ticaret) represented cheque
iade edilmiş çek
(Ticaret) returned check
iade etme
(Hukuk) remission, extradite (to)
iade etme
rehabilitation
iade etmek
a) to return, to give back b) turn sth in c) to refuse d) to restore
iade etmek
restitute
iade etmek
retrocede
iade etmek
(tutuklu) remand
iade etmek
(suçlu) extradite
iade etmek
restore
iade etmek
give back
iade etmek
turn in
iade etmek
(hak) rehabilitate
iade ettirme (suçluları)
extraditing
iade faturası
(Ticaret) return invoice
iade hesabı
(Ticaret) account of re-exchange
iade hesabı
(Ticaret) reimbursement account
iade hesabı
(Ticaret) account of return
iade i ziyaret
return visit
iade izni
(Kanun) return authorization
iade kararı
(Kanun) decision of restitution
iade kaydı
(Kanun) hotchpot provision
iade komisyonu
(Ticaret) return commission
iade masrafları
(Kanun) back charges
iade mik
(Bilgisayar) w/d amount
iade mik
(Bilgisayar) w/drawal amt
iade mik
(Bilgisayar) w/d amt
iade nedeni
(Ticaret) cause of return
iade primi
(Sigorta) return premium
iade talebi
(Hukuk) extradition request
iade talebi
(Ticaret) claim for refund
iade ve indirimler
(Ticaret) returns and allowances
iade veya tazminat hesabı
(Ticaret) reimbursement account
iade yapmak
refund
iade yetkisi
(Kanun) return authorization
iade yok
(Sigorta) no return
iade ziyareti
return visit
iade ürün
returned product
iade-i mahkeme
(Kanun) retrial
iade-i mücrimin muahedesi
(Kanun) treaty of extradition
iade-i sevk
(Kanun) back-carriage
suçluyu ülkesine iade etmek
extradite
ülkesine iade etmek
repatriate
geri iade
return
iade fatura
return invoice
iade faturası
refund invoice
mahrece iade
Redelivery to the exporter
arabayı deposu dolu mu iade etmeliyim
Should I return the car with a full tank
aynen iade etmek
repay
botu ne zaman iade etmem gerekiyor
When do I have to bring the boat back
bunu iade etmek istiyorum
I'd like to return this
faiziyle iade etmek
return smth. with usury
göreve iade
remitter
görevine iade etmek
restore
haklarını iade etmek
reinstate
hareketli iade
(Bilgisayar) mobile refund
iade etmek
repiace
iade etmek
render
itibarını iade etmek
rehabilitate
itibarını iade etmek
right
nakzen iade etmek
(for a higher court) to send a case back (to a lower court) (after overturning the lower court's decision)
nereye iade edeyim
Where can I return it
suçluları iade etmek
(Hukuk) extradite (to)
suçluyu iade etmek
to extradite (to)
teröristleri iade etmek
(Hukuk) to extradite the terrorists
toplam iade
(Bilgisayar) total w/drawals
ülkesine iade edilen kimse
repatriate
ülkesine iade etme
repatriation
Турецкий язык - Турецкий язык
Verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme
Birinci mısrasının son kelimesini ikinci mısranın başında yineleyerek yazılan manzume
Alınmış bir şeyi geri verme
Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme
Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme. İadeli
Alınmış bir şeyi geri verme: "Sekiz buçuk altını iade için eline mühim bir para geçmesi lazımdı."- R. H. Karay
(Osmanlı Dönemi) yeniden yapma, geri çevirme, geri döndürme
İADE
(Osmanlı Dönemi) Avdet ettirmek
İADE
(Osmanlı Dönemi) Geri vermek. Eski haline getirme
İADE
(Osmanlı Dönemi) Edb: Bir mısraın veya beytin son kelimesini, kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı. İade'li şiire "muâd" da denmektedir.Ey vücud-u kâmilin esrar-ı hikmet masdarıMasdarı zatın olan eşyâ sıfatın mazharıMazharı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretinSafha-i eflâke nakşetmiş hutut-ı ahteriAhteri mes'ud olan oldur ki tâb-ı pâkinin Kabil-i feyz ola nutkundan safâ-yı cevheriCevheri m
İADE
(Osmanlı Dönemi) Mukabilini yapma. Karşılığını yapma
iade edilmek
Geri verilmek, geri çevrilmek
iade etmek
Karşılık olarak yapmak, mukabele etmek
iade etmek
Yansıtmak
iade etmek
Geri vermek, geri çevirmek
mahrece iade
Bir malın istenilen niteliklere uygun olmaması nedeniyle, ihracatçıya geri gönderilmesi
iade
Избранное