i̇stenilen şeyi yaptırmak için birine kışkırtıcı söz söylemek, tahrik etmek

listen to the pronunciation of i̇stenilen şeyi yaptırmak için birine kışkırtıcı söz söylemek, tahrik etmek
Турецкий язык - Турецкий язык
dürtmek
i̇stenilen şeyi yaptırmak için birine kışkırtıcı söz söylemek, tahrik etmek

    Расстановка переносов

    i̇s·te·ni·len şe·yi yap·tır·mak i·çin bi·ri·ne kış·kır·tı·cı söz söy·le·mek, tah·rik et·mek

    Произношение

    Слово дня

    sword of Damocles
Избранное