i̇nti̇kam

listen to the pronunciation of i̇nti̇kam
Турецкий язык - Английский Язык

Определение i̇nti̇kam в Турецкий язык Английский Язык словарь

intikam
vengeance

Vengeance has a strictly hedonistic end. - İntikam kesinlikle hedonist bir sona sahiptir.

Tom doesn't want justice. He wants vengeance. - Tom adalet istemiyor. O intikam istiyor.

intikam almak
revenge

Sami wanted revenge on Layla. - Sami Layla'dan intikam almak istedi.

The father asked for revenge against the man who deflowered his daughter. - Baba kızının kızlığını bozan adamdan intikam almak istedi.

intikam
{i} revenge

They set fire to their neighbour's house in revenge. - Onlar intikam için komşularının evini ateşe verdi.

I must exact my revenge! - İntikamımı almalıyım!

intikam
avengement
intikam
retaliation
intikam
reprisal
intikam
revenge oneself on
intikam
revelation
intikam
payoff
intikam
revenge, vengeance, reprisal
intikam
vindication
intikam
nemesis
intikam
retribution

Justice demands retribution! - Adalet intikam talep ediyor.

Sami started planning retribution. - Sami intikam planlamaya başladı.

intikam almak
(Dilbilim) revenge on

Sami wanted revenge on Layla. - Sami Layla'dan intikam almak istedi.

intikam almak
revenge oneself on
intikam almak
(Dilbilim) revenge upon
intikam almak
get even with
intikam almak
retaliate
intikam meleği
angel of vengeance
intikam peşinde olan
vengeful
intikam tanrıçası
nemesis
intikam
the revenge
intikam alma
revenge
intikam almak
Take revenge

So I will find a way to take revenge against you. - Bu yüzden sana karşı intikam almak için bir yol bulacağım.

birinden intikam almak
avenge upon
intikam alarak
retaliatingly
intikam alma
avenging
intikam almak
wreak vengeance on smb
intikam almak
take vengeance upon
intikam almak
to take revenge (on sb), to get back at sb
intikam almak
take vengeance on
intikam almak
revenge oneself on smb
intikam almak
avenge oneself
intikam almak
to get revenge, take revenge
intikam almak
be avenged
intikam beslemek
have desire for revenge
intikam besleyerek
avengingly
intikam güden
vindictive
intikam hırsı
revenge
intikam hırsının esiri olmuş
revanchist
intikam meleği
avenging angel
intikam peşinde olmak
be in search of revenge
intikam refleksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) accommodation reflex
intikam vb almak
wreak
intikam yüzünden
out of revenge
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak
intikam
Öç: "Bunun intikamının şimdi, tek gözüyle kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu."- R. H. Karay
intikam
Öç
intikam
sar
i̇nti̇kam
Избранное