i̇çten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun, tulûat tiyatrosu

listen to the pronunciation of i̇çten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun, tulûat tiyatrosu
Турецкий язык - Турецкий язык
doğaçlama tiyatro
i̇çten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun, tulûat tiyatrosu

    Расстановка переносов

    i̇ç·ten gel·di·ği gi·bi, ir·ti·ca·len ger·çek·leş·ti·ri·len o·yun, tul·ûat ti·yat·ro·su

    Слово дня

    heterodox
Избранное