işlenebilir

listen to the pronunciation of işlenebilir
Турецкий язык - Английский Язык
workable
cultivable
forgeable
workable; cultivable
tractable
penetrable
farmable
tillable
processable

with emphasis on solution processable polymers.

arable
işlenebilir toprak
ploughland
işlenebilir toprak
plowland
işlenebilir toprak
arable land
işlenebilir toprak
arable
işle
function as

Some English adverbs function as adjectives. - Bazı İngilizce zarflar sıfat olarak işlevini yerine getirir.

işle
{f} manipulated

Sami manipulated Layla to do his dirty work. - Sami, Leyla'yı kirli işlerini yapması için yönlendirdi.

işle
manipulate

Sami manipulated Layla to do his dirty work. - Sami, Leyla'yı kirli işlerini yapması için yönlendirdi.

işle
{f} processing

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding. - Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz.

işle
cultivate

They say Zen cultivates our mind. - Zen'in aklımızı işlediğini söylüyorlar.

They cultivated the land. - Onlar toprağı işlediler.

işle
{f} process

I would like to use your word processor. - Ben kelime işlemcini kullanmak istiyorum.

This computer has a Pentium processor. - Bu bilgisayarın bir Pentium işlemcisi var.

işle
{f} cultivated

They cultivated the land. - Onlar toprağı işlediler.

işle
brocade
işle
till
işle
{f} handle

We can handle things. - İşleri idare edebiliriz.

Gunpowder needs to be handled very carefully. - Barut çok dikkatli şekilde işlenmeli.

işle
engrave
işle
engraving
işlenebilir
Избранное