içmek

listen to the pronunciation of içmek
Турецкий язык - Английский Язык
drink

Drinking much is dangerous. - Çok fazla içmek tehlikelidir.

We have to stop him from drinking any more. - Artık onu, içmekten alıkoymalıyız.

(çorba) eat
knock back
to drink, imbibe, consume (something) by drinking it
(for something) to absorb, drink, drink up (fluid): Toprak suyun hepsini içti. The soil absorbed all of the water
imbibe
slosh down
to drink alcoholic beverages, drink, imbibe. içtikleri su ayrı gitmemek to be very close friends
pull
have a drink

The man wanted to have a drink. - Adam bir içki içmek istedi.

Do you want to have a drink with us? - Bizimle içki içmek ister misin?

to eat (soup)
swig
to drink, to have, to consume, to imbibe; to smoke, to puff
slosh
indulge
belt down
(sağlığa vb.) propose
(deyim) bend one's elbow
dispose of
smoke

It is not good for the health to smoke too much. - Çok fazla sigara içmek sağlık için iyi değil.

It's not OK to smoke here. - Burada sigara içmek yasaktır.

partake
have

I'd like to have another cup of coffee. - Bir fincan kahve daha içmek istiyorum.

Would you like to go out to have a drink somewhere? - Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz?

drink to

It is dangerous to drink too much. - Çok fazla içki içmek tehlikelidir.

I don't want to drink too much coffee. - Çok fazla kahve içmek istemiyorum.

booze

Booze is the answer, but now I can't remember the question. - İçki içmek cevaptır ama şimdi soruyu hatırlayamıyorum.

carouse
absorb

Absorbing information on the internet is like drinking water from a fire hydrant. - İnternette bilgi çekmek yangın musluğundan su içmek gibidir.

suck
inhale
sosk
{i} drinking

Too much drinking will make you sick. - Çok fazla içmek seni hasta edecek.

Drinking on an empty stomach is bad for your health. - Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır.

quaff
ant içmek
vow
interior

Tom is an interior designer. - Tom bir iç mimar olmak istedi.

He studied interior decoration. - O, iç dekorasyon eğitimi aldı.

{s} domestic

Do you have a cheap flight ticket on a domestic line? - İç hatlarda ucuz bir uçak biletiniz var mı?

My father is a pilot on the domestic line. - Babam iç hatlarda çalışan bir pilot.

inner

Jupiter has four inner satellies: Metis, Adrastea, Amalthea, and Thebe. Their orbits are very close to the planet. - Jüpiterin dört iç uydusu vardır: Metis, Adrastea, Amalthea ve Thebe. Onların uyduları gezegene çok yakındır.

I had my wallet stolen from my inner pocket. - İç cebimden cüzdanımı çaldırdım.

{s} internal

That is an internal affair of this country. - O, bu ülkenin iç işidir.

We dissected a frog to examine its internal organs. - Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık.

içmek için şarap satın almak
buy wine to drink
içki içmek
to drink, to tipple
içki içmek
wet one's whistle
içki içmek
have a wet
içki içmek/kullanmak
to drink (habitually)
{i} inside

Someone pushed me inside. - Biri beni içeri itti.

Yuriko, a marine biology grad student, fell asleep inside a fish tank and awoke covered in octopuses and starfish. - Yuriko deniz biyolojisinden mezun bir öğrenci, bir balık tankının içinde uykuya daldı ve ahtapotlar ve deniz yıldızları ile kaplı olarak uyandı.

intrinsic
azar azar içmek
sip
interrior
bol bol içmek
swill
hızlı içmek
guzzle
interior equipment
stomach

The doctor used X-rays to examine my stomach. - Doktor midemi incelemek için X-ışınları kullandı.

You shouldn't drink on an empty stomach. - Boş bir mideyle içki içmemelisin.

intestines
indoor

Tom sometimes wears sunglasses indoors. - Tom bazen içerde güneş gözlüğü takar.

It was raining hard, so we played indoors. - O kadar çok yağmur yağıyordu ki içerde oynadık.

internus
offal
kahve içmek
drink coffee
pipo içmek
smoke a pipe
sigara içmek
smoke a cigarette
yemek içmek
touch
{i} within

She will return within an hour. - O bir saat içinde geri dönecektir.

She will be back within a week. - O bir hafta içinde geri dönecek.

inland
intra

We have to measure your intraocular pressure. Please open both eyes wide and look fixedly at this object here. - Göz merceğiniz içindeki baskıyı ölçmeliyiz. Lütfen iki gözünüzü genişçe açın ve sabit bir şekilde buradaki bu objeye bakın.

endo-
{f} drink

Most Japanese drink water from the tap. - Çoğu Japon, suyu musluktan içer.

Europeans love to drink wine. - Avrupalılar şarap içmeyi sever.

quaff
{f} swig

If I don't drink a swig of water, I can't swallow these tablets. - Eğer bir yudum su içmezsem bu hapları yutamam.

He drank a great swig from the bottle. - O, şişeden büyük bir yudum içti.

{f} drinking

Too much drinking will make you sick. - Çok fazla içmek seni hasta edecek.

We have to stop him from drinking any more. - Artık onu, içmekten alıkoymalıyız.

drank

After taking a bath, I drank some soft drink. - Duş aldıktan sonra biraz meşrubat içtim.

John drank many bottles of wine. - John birçok şişe şarap içti.

in
knock back
sigara içmek
smoke

You must go outside if you want to smoke. - Sigara içmek istiyorsan, dışarı çıkmalısın.

Tom hasn't smoked since he was old enough to legally smoke. - Tom yasal olarak sigara içmek için yeterince büyüdüğünden beri sigara içmedi.

bowels
stuffing
istekle ve çabucak yemek veya içmek
quickly and eagerly to eat or drink
yiyip içmek
junket
çorba içmek
to drink soup
alkol içmek
drink alcohol
ant içmek
(Hukuk) to take an oath
ant içmek
to take an oat, to swear an oath
ant içmek
take an oath
ant içmek
swear an oath
ant içmek
swear
ant içmek
to take an oath, promise solemnly, make a solemn promise
ayyaş gibi içmek
tope
baca gibi sigara içmek
(deyim) smoke like a chimney
bir dikişte içmek
toss off
bir dikişte içmek
drink off
bir dikişte içmek
quaff off
bir yudumda içmek
swig
bira içmek
drink a beer
bira içmek
have a beer
burada sigara içmek yasak
Smoking is not allowed
bütün gece içmek
(deyim) go on a bat
büyük yudumlarla içmek
quaff
doyasıya içmek
to drink one's fill
el ağzı ile çorba içmek
to adopt the views of another as one's own
esrar içmek
smoke weed
esrar içmek
(Argo) toke
fosur fosur içmek
to smoke noisily
höpür höpür içmek
to guzzle
höpürdeterek içmek
slop up
höpürdeterek içmek
slurp
höpürdeterek içmek
slop
{i} intestine
{s} inward

The Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook. - Japonya görünüşte içe dönük ve yetersiz uluslararası yapıya sahip olduğundan dolayı sık sık eleştirilmektedir.

You need to look inward. - İçeriye bakman gerek.

{i} refill

Tom held out his cup for a refill. - Tom yeniden doldurulması için fincanını uzattı.

Tom held his cup out for Mary to refill it. - Tom Mary'nin onu yeniden doldurması için kupasını uzattı.

knockback
biennial
{s} civil

While the civil war went on, the country was in a state of anarchy. - İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi.

The civil war in Greece ended. - Yunanistan'da iç savaş sona erdi.

{i} guts

No one seems to have the guts to do that anymore. - Artık hiç kimsenin onu yapmak için cesareti var gibi görünmüyor.

Tom doesn't have the guts to do that. - Tom'un onu yapmak için cesareti yok.

inlying
endo
{i} kernel

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

(Hukuk) domestic, inner, internal
inside , internal , intrinsic
inside, interior; stomach, intestines, offal; heart, mind; internal, interior, inner, inside; domestic, home
entrails
inset
inland (as opposed to coastal)
core
domestic, internal (as opposed to foreign)
the interior, the inside, the inner part or surface
nucleus

Helium is the second simplest atom. It consists of a nucleus containing 2 protons and two neutrons. Around the nucleus orbits 2 electrons. - Helium ikinci en basit atomdur. O, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdekten oluşur. Çekirdek etrafında 2 elektron döner.

(a person's) true self, heart, soul: Merak etme, Safigül'ün içi temiz. Don't worry, Safigül's a good soul at heart. Eğer içinde varsa, bir yolunu bulup üniversiteyi bitirir. He'll find a way to finish university, if he really wants to do so
inner, inside; interior; internal
juvenilia
inner part (of a nut or seed), kernel; inner part (of a fruit), meat, flesh
breast

2005 was a bad year for music sector. Because Kylie Minogue caught breast cancer. - 2005, müzik sektörü için kötü bir yıldı. Çünkü Kylie Minogue meme kanserine yakalandı.

She doesn't drink enough breast milk. - O yeterince anne sütü içmiyor.

insides, innards (internal organs of a person or animal)
stuffing, filling (material used to stuff or fill something)
içme
{i} drinking

Drinking on an empty stomach is bad for your health. - Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır.

Drinking much is dangerous. - Çok fazla içmek tehlikelidir.

içme
{i} swig

If I don't drink a swig of water, I can't swallow these tablets. - Eğer bir yudum su içmezsem bu hapları yutamam.

içme
absorb

Absorbing information on the internet is like drinking water from a fire hydrant. - İnternette bilgi çekmek yangın musluğundan su içmek gibidir.

içme
drinking; mineral spring
içme
potation
kalaylı kaptan su içmek
to marry a woman related to one; to marry a girl one knows everything about
kana kana içmek
to quaff
kana kana içmek
quaff
kaşıkla içmek
sup
ne içmek istersiniz
What would you like to drink
oburca içmek
guzzle
sağlığına içmek
toast
sağlığına içmek
pledge one's health
sağlığına içmek
to toast, to drink to the health of
sigara içmek
indulge
sigara içmek
have a smoke
sigara içmek
to smoke (a cigarette)
son damlasına kadar içmek
drain to the dregs
son damlasına kadar içmek
drink to the lees
su içmek gibi very easy, as easy as taking candy
from a baby
sulu alkol içmek
grog
sürekli içmek
(Konuşma Dili) like one's bottle
sıhhatine içmek
to drink a toast to, to toast
sık sık içmek
tipple
yalayarak içmek
lap
yiyip içmek
to eat and drink
yudum yudum içmek
sup off
yudum yudum içmek
sup out
yudum yudum içmek
sip

I had to sip the coffee because it was too hot. - Kahveyi yudum yudum içmek zorunda kaldım, çünkü çok sıcaktı.

çok içmek
liquor up
çok içmek
soak
çok içmek
tope
çok içmek
drink a lot
çok içmek
drink deeply
çok içmek
lush
çok içmek
swill
çok içmek
bib
çok içmek
drink heavily
çubuk içmek
to smoke a long pipe
üstüne bir bardak su içmek
whistle for smth
şapır şupur içmek
lap
şapırdatarak içmek
lap up
şarap içmek
wine

Europeans like to drink wine. - Avrupalılar şarap içmek isterler.

We'd like to have some wine. - Biz biraz şarap içmek istiyoruz.

şerefine içmek
drink
şerefine içmek
pledge
şerefine içmek
to drink a toast to
şerefine içmek
toast
şerefine içmek
pledge one's health
Турецкий язык - Турецкий язык
İçine çekmek, emmek
Bir sıvıyı ağza alıp yutmak
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek: "Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi."- H. E. Adıvar
İçki kullanmak
Bir şey bir sıvıyı içine çekmek, emmek. İçki kullanmak: "O akşam saat ikiye kadar içtiler."- Ö. Seyfettin
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
Bir sıvıyı ağza alıp yutmak: "Bir oluktan buz gibi bir su içtik."- S. F. Abasıyanık
Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri: "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?"- S. F. Abasıyanık
Dolma yapmak için hazırlanan karışım
Ten ile dış giysiler arası
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı: "Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir."- Ç. Altan
Bir ülkede, şehirde, toplulukta vb.de olan veya yapılan
Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm
Toplu bir durumda bulunan kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne: "Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?"- O. V. Kanık
Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
Ten ile dış giysiler arası: "Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum."- E. Bener
Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu
Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan: "İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı."- P. Safa. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
Harem dairesi
Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
İnsanın manevî varlığıyla ilgili olan
Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
Mide, bağırsak, karın
Kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne
İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
Muhteva

Şayet bir şeyi anlamıyorsanız, onun muhtevasının farkında olmamanızdandır. - Eğer bir şeyi anlamıyorsanız, onun içeriğinin farkında olmamanızdandır.

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

derun
içme
İçmek işi: "Lokantaya bir iki kadeh rakı içmeye giderdi."- A. Ş. Hisar. İçmeler
içme
bakınız: İçmeler
içme
İçmek işi
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Kalb, vicdan, gönül
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Karın, mide
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Harem dairesi
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın
İÇ
(Osmanlı Dönemi) t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun
İç
(Osmanlı Dönemi) ZAMİR
İçme
(Osmanlı Dönemi) CEZB
İçme
(Osmanlı Dönemi) İGTİLAL
İçmek
parlatmak
İçmek
(Osmanlı Dönemi) NEŞEF
İçmek
tüttürmek
Английский Язык - Турецкий язык

Определение içmek в Английский Язык Турецкий язык словарь

nargile içmek
having hubble-bubble
içmek
Избранное