içki alemi

listen to the pronunciation of içki alemi
Турецкий язык - Английский Язык
drunk
bacchanal
jag
booze

Tom was only interested in sex and booze. - Tom sadece seks ve içki alemiyle ilgileniyordu.

bacchanalian
wassail
binge

Tom went on a drinking binge. - Tom bir içki alemine gitti.

drinking bout
bacchanalia
carousal
souse
drinking bout, binge, booze-up
potation
{i} carouse
carousal
booze-up
bust
bender
içki alemi türünden
bacchanalian
içki alemi türünden
Bacchant
içki alemi yapmak
carouse
içki alemi yapmak
go on a jag
içki alemi şarkısı
drinking song
içki âlemi yapmak
to carouse, to go on a binge
içki âlemi/sefası
drinking party, carouse, carousal
İçki alemi
bacchanals
Турецкий язык - Турецкий язык
İçkili yemek eğlentisi, içki sefası
İçki âlemi
içki sefası
içki alemi
Избранное