iç güdü

listen to the pronunciation of iç güdü
Турецкий язык - Английский Язык
instinct
imprinting
güdü
instinct

Tom followed his instincts. - Tom içgüdülerini izledi.

All forms of life have an instinctive urge to survive. - Bütün hayvan türleri yaşamak için içgüdüsel dürtüye sahiptir.

güdü
nature
güdü
{i} flair
Турецкий язык - Турецкий язык
insiyak
güdü
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabiî
güdü
Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi
güdü
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii: "Bir çeşit içgüdüyle fincanı alıyor tepsiden ve hemen dudaklarına götürüyor."- E. Bener
güdü
instinct
güdü
radar
İçgüdü
(Hukuk) İNSİYAK
İçgüdü
(Hukuk) SEVKİTABİİ
iç güdü
Избранное