hor

listen to the pronunciation of hor
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hor в Английский Язык Турецкий язык словарь

snub küçümsemek, hiçe saymak, asagilamak, hor davranmak, terslemek
hiçe sayma, aşağılama, küçümseme, tersleme, hor görme
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Güneş, ışık, aydınlık
(Osmanlı Dönemi) Yiyen, yiyici anlamında olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Miras-hor $ : Miras yiyen
(Osmanlı Dönemi) f. Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi
Değersiz, önemsiz
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
Hor görmek
(Osmanlı Dönemi) HAKR
Hor görmek
karamak
Английский Язык - Английский Язык
her
horizontal
{s} parallel to the horizon, flat, level
{i} line where the sky appears to meet the Earth
{i} science of measuring time; art of creating timepieces
Турецкий язык - Английский Язык
contemptible, despicable
contemptible
low
hor görmek
scorn
hor görmek
{f} despise
hor görme
insult
hor kullanan
abusive
hor gören
condescending
hor görmek
look down
hor görmek
underestimate
hor görmek
belittlement
hor görmek
contempt
hor görmek
(Konuşma Dili) cast aspersions on
hor görmek
disesteem
hor görmek
hurt somebody's feelings
hor görmek
depreciate
hor görmek
vilipend
hor görmek
hurt feelings
hor görmek
sneeze at
hor görmek
turn up one's nose at
hor görmek
contemn
hor görmek
disdain
hor görmek
reprobate
hor görmek
(deyim) fuck about
hor görmek
(deyim) snap one's fingers at
hor görmek
disparage
hor görmek
look down on
hor görmek
misprize
hor görmek
hold in contempt
hor görmek
(deyim) fuck around
hor görmek
flout
hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
common contempt, held down, down the
hor görülmek
be held in contempt
hor ve zayıf olmak
to be despised and weak
hor davranmak
to snub
hor gören
underestimating
hor gören
disparaging
hor gören
underrating
hor görme
look down on

We shouldn't look down on other people. - Diğer insanları hor görmemeliyiz.

You shouldn't look down on those who are less fortunate than you are. - Sizden daha az şanslı olanları hor görmemelisiniz.

hor görme
underestimating
hor görme
scorn
hor görme
despising
hor görme
underrating
hor görme
belittling, disdain
hor görme
contempt
hor görmek
look down one's nose at
hor görmek
to despise, to scorn, to look down on sb/sth, to look down one's nose at, to belittle, to disdain, to treat sb like a dirt, to disparage
hor görmeye değmez
beneath contempt
hor kullanma
misuse
hor kullanma
ill-treatment
hor kullanma
mistreatment
hor kullanmak
misuse
hor kullanmak
ill-use
hor kullanmak
mistreat
hor kullanmak
mishandle
hor kullanmak
to misuse, to mishandle
hor kullanmak
batter
hor kullanmak
ill-treat
hor çiçeği
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: zeytingiller,zeytuniye) common forsythia
hor çiçeği
forsythia
hor görmek
abhor
hor görerek
disdainfully
hor görme
belittling
hor görme
derision
hor görmek
(Konuşma Dili) bring into contempt
hor gör
hold in contempt
hor gör
look down on

We shouldn't look down on other people. - Diğer insanları hor görmemeliyiz.

Don't look down on others because they are poor. - Fakir oldukları için diğerlerini hor görme.

hor gör
held in contempt
hor görme
sneer
hor görmek
slight
hor görmek
pooh-pooh
hor görmek
treat sb like dirt
hor görmek
sneer
hor görmek
look down upon
hor görmek
hold sth cheap
hor gör
disparage
herkes onu hor görüyor
he's an object of scorn
hor gör
scorn
hor görerek
dismissively
hor görerek
scornfully
hor görme
scornfulness
hor görme
disdain
hor görme
snub
kadınları hor görme
male-chauvinist
hor
Избранное