homojen

listen to the pronunciation of homojen
Турецкий язык - Английский Язык
homogeneous

Cambodia is ethnically homogeneous. - Kamboçya etnik olarak homojendir.

Conformity is an essential element of our homogeneous community. - Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur.

(Otomotiv) uniform
homogen

Cambodia is ethnically homogeneous. - Kamboçya etnik olarak homojendir.

Conformity is an essential element of our homogeneous community. - Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur.

homogenous
(Tıp) homogenious
(Matematik) homogeneous polynomial
intimate
indiscrete
homojen olmayan
nonuniform
homojen olmayan
inhomogeneous
homojen akım
homogeneous flow
homojen akışkan
(Fizik) homogeneous fluid
homojen atmosfer
(Meteoroloji) homogeneous atmosphere
homojen bekleyişler
(Ticaret) homogeneous expectations
homojen bir şekilde
homogeneously
homojen deformasyon
homogeneous strain
homojen denge
(Fizik) homogeneous equilibrium
homojen denklem
(Matematik) homogenous equation
homojen denklem
(Matematik) homogeneous equation
homojen dolgu
homogenous embankment
homojen dönüşüm
(Matematik) homogeneous transformation
homojen itici
(Kimya) homogeneous propellant
homojen iyonizasyon odası
(Fizik) homogeneous ionization chamber
homojen karbürleme
homogeneous carburizing
homojen karışım
homogeneous mixture
homojen kataliz
(Kimya) homogeneous catalysis
homojen koordinatlar
(Matematik) homogeneous coordinates
homojen kurşun
homogeneous lead
homojen kömür
(Elektrik, Elektronik) homogenous carbon
homojen mal
homogeneous commodity
homojen nükleasyon
(Tıp) homogenous nucleation
homojen olmama
inhomogeneity
homojen olmayan
non uniform
homojen presipitasyon
homogeneous precipitation
homojen radyasyon
(Fizik) homogeneous radiation
homojen reaksiyon
(Kimya) homogeneous reaction
homojen reaktör
(Fizik,Teknik) homogeneous reactor
homojen saha
(Askeri) homogeneous area
homojen sistem
(Fizik) homogeneous system
homojen süt
(Gıda,Endüstri) homogenous milk
homojen sıvı
fluid homogenous
homojen termik reaktör
(Fizik) homogeneous thermal reactor
homojen topolojik uzay
(Matematik) homogeneous topological space
homojen toprak baraj
homogeneous earth dam
homojen uzay
(Matematik) homogeneous space
homojen uzaylar
homogeneous spaces
homojen x-ışınları
(Fizik) homogeneous-x-rays
homojen yanma
(Kimya) homogeneous combustion
homojen zemin
homogeneous soil
homojen çekirdeklenme
homogeneous nucleation
Турецкий язык - Турецкий язык
(Hukuk) Mütecanis, aynı türden, türdeş, tek türlü
Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli)
Bağdaşık, mütecanis
Birbirlerine benzeyen özellikleri olan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk
Bağdaşık
homojen
Избранное