home

listen to the pronunciation of home
Английский Язык - Турецкий язык
ev
{i} yuva

O şarkı bana yuvamı hatırlatıyor. - That song reminds me of my home.

Yuvamızı sevgi ve mutluluk dolu yapacağımızı umuyoruz. - We hope we will make our home full of love and happiness.

{i} yurt

Yurtta sulh, cihanda sulh. - Peace at home, peace in the world.

Yurt içinde ve yurt dışında ünlüdür. - He is famous both at home and abroad.

{i} vatan

Norveç benim yeni vatanımdır. - Norway is my new homeland.

İlk başta, Meg vatan hasreti çekti. - At first, Meg was homesick.

yurda dönmek kuş
(Bilgisayar) ana sayfa
(Bilgisayar) ana

Onun anavatanı Almanya'dır. - His home country is Germany.

İkinci Güneş Sistemi Savaşı ana gezegeni harap etti. - The Second Solar System War devastated the home planet.

ev ile ilgili
sıla
alışkın

O, ev ödevini akşam yemeğinden önce yapmaya alışkındır. - She is accustomed to doing her homework before dinner.

Biz evde olmaya alışkın değiliz. - We're used to not being home.

(Bilgisayar) başlangıç
hedefe yaklaşmak
(Bilgisayar) giriş sayfası
özerklik
(Bilgisayar) başkonum
(Bilgisayar) giriş

Eve vardıktan sonra derhal bir yemek hazırlamaya girişti. - Upon arriving home, he immediately set about preparing a meal.

bomba

Bomba Tom'un evini parçalara ayırdı. İyiki, o anda evde değildi. - The bomb blew Tom's house to smithereens. Fortunately, he wasn't at home at the time.

Onlar evlerimizin dışına bomba yerleştirdiler. - They planted bombs outside our homes.

dar

Darmadağın bir evde yaşamak çok streslidir. - Living in a cluttered home is very stressful.

Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın. - You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone.

yabancı kökenli olmayan
eve

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in a shower on my way home.

Öğretmen çocuğun eve gitmesine izin verdi. - The teacher permitted the boy to go home.

eve ilişkin
kökene ilişkin
evde hazırlanmış
kodak ocağı
(takım) ev sahibi
evde

Bu gece evde mi kalacaksın? - Will you stay at home tonight?

Öğle yemeğini evde yedi. - She has lunch at home.

eve özgü
evde yuapılmış
(maç) öz sahasında
yuvayla ilgili
{i} aile ocağı
yurda

İmparator zaferle yurda döndü. - The emperor returned home in triumph.

Takımımız yurda zaferle döndü. - Our team came home in triumph.

{s} vatana ait
tam yerine
işin iç
{f} yurda dönmek (kuş)
{i} kale

Bir erkeğin evi onun kalesidir. - A man's home is his castle.

Bir İngiliz erkeğinin evi, onun kalesidir. - An Englishman's home is his castle.

vicdanına
{s} kendi sahasında olan
{f} yuvasına dönmek
içişlerine ait
{f} sinyâllere göre yönelmek
ülkesinde

Tom ülkesinde bir kız arkadaşı olduğunu Mary'ye söylemedi. - Tom had not told Mary that he had a girlfriend back home.

bulunulan yer
{i} hedef (bomba)
hedefe
eve mahsus
{i} bakımevi

Tom bir bakımevine kondu. - Tom was put in a nursing home.

eve doğru

Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik. - The sun having set, we all started for home.

{s} hedefe ait
(Askeri) HEDEF GÜDÜMÜYLE SEVK ETMEK (HV.): Bir füzenin radyasyon yayan bir cisme doğru gitmesine sebep olmak
derin
{s} evdeki

Evdeki herkese söylemek için sabırsızlanıyorum. - I can't wait to tell everybody at home.

Evdeki durum her geçen gün daha dayanılmaz hale geliyor. - The situation at home is getting more unbearable every day.

{s} evde yapılan
{s} eve ait

Ailenle birlikte eve aitsin. - You belong at home with your family.

{f} hedeflemek
{s} İng. içişlerine ait
{i} kendi sahası
oyunlarda hedefe ait
yüreğe işleyen
mesken vatan
konut
ülke

Soğuk bir sabahta ülkesini terk etti. - He left his hometown on a cold morning.

Tom 5 farklı ülkede 4 evi olduğunu söylüyor. - Tom says that he has 4 homes in 5 different countries.

(Bilgisayar) home
(Bilgisayar) ekran başı
yerel

Başarılı bir yerel çocuk eve geliyor. - A successful local boy is coming home.

Yerel hükümetin evsizlere yardım etmesine acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for the local government to help the homeless.

ocak
baba ocağı
hedef bomba
evini
homeless
{s} evsiz

Tom eski elbiselerinin çoğunu son zamanlarda rastladığı evsiz adama verdi. - Tom gave a lot of his old clothes to a homeless man that he met recently.

O evsizler adına konuştu. - She spoke for the homeless.

home port
demirleme limanı
home business
Evde yapılan, evden yönetilen iş
home coming
yurda dönüş
home grown
yurt içinde üretilen
home page
(Bilgisayar) ana sayfa
home run
beysbolde tur vuruşu
home base
üs
home based
ev tabanlı
home city
(Bilgisayar) ev-şehir
home city
(Bilgisayar) yaşadığı şehir
home city
(Bilgisayar) şehir
home drive
(Bilgisayar) ana sürücü
home free
bitmiş
home free
tamamlanmış
home guard
(Askeri) iç güvenlik kuvveti
home improvement
ev dekorasyonu
home labor
ev işi
home lan
(Bilgisayar) ev lan
home office
şirketin idare merkezi
home office
(Politika, Siyaset) yönetim merkezi
home other
(Bilgisayar) ev diğer
home page
(Bilgisayar) anasayfa
home page
(Bilgisayar) giriş sayfası
home page
(Bilgisayar) açılış sayfası
home phone
(Bilgisayar) ev telefonuna göre
home port
bağlama
home port
(Askeri) ana liman
home range
(Hayvan Bilim, Zooloji) yaşam alanı
home root
ana kök dizini
home slot
(Bilgisayar) ana yuva
home state
(Bilgisayar) ev il
home team
(Bahis) evsahibi takım
home visit
ev ziyareti
Home Office
içişleri Bakanlığı
Home Secretary
içişleri Bakanı
home address
asıl adres
home address
fiziksel adres
home air traffic
yurtiçi hava trafiği
home banking
ev bankacılığı
home base
anayurt üssü
home base
merkez
home bill
dahili senet
home brew
evde çıkarılan içki
home computer
ev bilgisayarı
home currency
ulusal para
home currency
milli para
home economics
ev ekonomisi

Hem erkekler hem de kızlar ev ekonomisi almalılar. - Both boys and girls should take home economics.

home grown software
kullanıcının hazırladığı program
home industry
ev endüstrisi
home key
home tuşu
home loan
konut kredisi
home made
yerli malı
home made
evde yapılmış
home office
idare merkezi
home record
ilk hedef kaydı
home textile
döşemelik kumaş
home truth
acı gerçek
home-brew
evde yapılan içki
home-folks
yakın akrabalar
home-grown
yurt içinde üretilen
home accident
ev kazası
home arrest
ev tutuklama
home birth
evde doğum
home brand
Ev yapımı
home collection
ev koleksiyonu
home cursor
ev imleç
home education
(Eğitim) Evde eğitim
home equity loan
(Finans) Bir ev teminat gösterilerek kullandırılan kredi

If the payments are too high for a mortgage, the buyer can also take out a home equity loan to get more cash to settle his outstanding debts.

home felt
ev hissetti
home frock
ev rop
home furnishings
ev mobilyası
home information pack
Ev bilgi paketi
home lending
ev kredileri
home offices
ev ofisleri
home owner
ev sahibi
home remedies
ev sağaltıcı
home rule
özerklik
home s
ev s
home side
ev yan
home slice
ev dilim
home soil
ev toprak
home straight
evde düz
home sweet home
evim güzel evim
home waste
evsel atık
home-loving
Evcimen
home-school
okul yerine evde eğitim ve öğretim vermek
home-town
ev-town
home and home
kendi sahasında olan
home from home
(deyim) kendi evi saymak. they are just like my parents,so their house is a home from home. tam benim annem babam gibidiler,onun icin de onlarin evini kendi evimiz sayariz
homely
basit
home country
(Ticaret) ana ülke
home country
(Bilgisayar) ev-ülke
home country
(Bilgisayar) yaşadığı ülke
home rule
(Politika, Siyaset) özerk yönetim
homelessness
evsiz barksız
homelessness
evsizlik

Hükümet artık evsizlik meselesinden kaçınamaz. - The government cannot avoid the issue of homelessness any longer.

homelike
rahat
homely
yalın
homely
cana yakın
homely
rahat
homing
homing
homing
(Bilgisayar) özgüdüm
homeless
kimsesiz
homeless
yurtsuz
homeless
yuvasız
homely
tipsiz
homely
çirkin
homely
kaba saba
homing
(güvercin) yolu bulabilen
homing
(modern savaş silahları) hedefini bulan
came back home, returned home
eve, eve döndü geldi
home front
Savaş halindeki bir ülkenin sivil cephesi
home in
Özellikle navigasyon sistemlerinde belirli bir noktayı hedef almak
home in
Odaklanmak, hedef almak, hedeflenmek
home sick
evde hasta
home to
eve

Babam yarın eve geliyor. - My father is coming home tomorrow.

Baba yarın eve geliyor. - Father is coming home tomorrow.

home town
Memleket

Bu manzara bana her zaman benim memleketimi hatırlatıyor. - This view reminds me of my home town.

Yarın memleketime gidiyorum. - Tomorrow, I am going to my home town.

home work
ev iş
homeless
kimsesizler
homeless
evi barkı olmayan
homelessness
Yuvasız oluş
homes
evler

Binlerce insan evlerini kaybettiler. - Thousands lost their homes.

Birçok insanın hiç evleri yoktu. - Many people had no homes at all.

homes
konutlar
homing
home eve dön
Home Office
İng. İçişleri Bakanlığı
home office
(şirketin) idare merkezi
home office
Yabancılar dairesi
home office
genel merkez
home office
ıçişleri bakanlığı
home office
İçişleri bakanlığı (İng.)
home page
Web sitesinin ana sayfasına ( birinci sayfasına ) verilen ad . (index)
home rule
özerk yönetim(autonomy)
home rule
özerk yönetim hareketi
home work
ev ödevi
homeless
odsuz ocaksız poor and
homeless
yersiz
homeless
yersiz yurtsuz completely
homeless
{s} vatansız
homelessness
yersizlik
homelike
ev gibi
homelike
ev havasında
homelike
hoş/evdeki gibi
homelike
cana yakın
homely
basitlik
homely
homeliness i
homely
{s} sade
homely
gösterişsizlik
homely
sadelik
homely
{s} İng. rahat; cana yakın; gösterişsiz
Английский Язык - Английский Язык
A key that when pressed causes the cursor to go to the first character of the current line
The place of a player in front of an opponent’s goal; also, the player
To seek or aim for something

The missile was able to home on the target.

In one's place of residence or one's customary or official location; at home

Everyone's gone to watch the game; there's nobody home.

A place of refuge and rest; an asylum; as, a home for outcasts; a home for the blind; hence, especially, the grave; the final rest; also, the native and eternal dwelling place of the soul

because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets:.

The place where a person was raised; Childhood or parental home; home of one’s parents or guardian

The rights listed in the UNCRC cover all areas of children's lives such as their right to have a home and their right to be educated.

Close; personal; pointed; as, a home thrust
The landing page of a website; the site's home page
Into the goal

Walker was penalised for a picking up a Gerry Taggart backpass and from the resulting free-kick, Keane fired home after Johnnie Jackson's initial effort was blocked.

The abiding place of the affections, especially of the domestic affections

He enter'd in the house—his home no more, / For without hearts there is no home; .

Close; closely

How home the charge reaches us, has been made out by ẛhewing with what high impudence ẛome amongẛt us defend sin, .

One’s own dwelling place; the house or structure in which one lives; especially the house in which one lives with his family; the habitual abode of one’s family; also, one’s birthplace

Home! home! sweet, sweet home! / There’s no place like home, there’s no place like home.

Of or pertaining to one’s dwelling or country; domestic; not foreign; as home manufactures; home comforts
To one’s home or country

He made no complaint of his ill-fortune, but only repeated in a quiet voice, with a pathos of which he was himself evidently unconscious, I want to get home to Ninety-second Street, Philadelphia..

Home plate
In various games, the ultimate point aimed at in a progress; the goal
One’s native land; the place or country in which one dwells; the place where one’s ancestors dwell or dwelt

I've been to cities that never close down / From New York to Rio and old London town / But no matter how far or how wide I roam / I still call Australia home.

The locality where a thing is usually found, or was first found, or where it is naturally abundant; habitat; seat

Her eyes are homes of silent prayer, / Nor other thought her mind admits / But, he was dead, and there he sits, / And he that brought him back is there.

To the place where it belongs; to the end of a course; to the full length

Wear thy good rapier bare, and put it home: .

{n} one's own house
{a} to the point, close
When a sports team plays at home, they play a game on their own ground, rather than on the opposing team's ground. I scored in both games against Barcelona; we drew at home and beat them away. Home is also an adjective. All three are Chelsea fans, and attend all home games together. away
If a situation or what someone says hits home or strikes home, people accept that it is real or true, even though it may be painful for them to realize. Did the reality of war finally hit home?
place where something began and flourished; "the United States is the home of basketball"
A home is a large house or institution where a number of people live and are looked after, instead of living in their own houses or flats. They usually live there because they are too old or ill to look after themselves or for their families to care for them. an old people's home
| Relocating | Buyers' Seminar | Visit Ed | Communities | Home Search Mortgage Info | Glossary | Informative Topics | Contact Ed Disclaimer Copyright © 2003 Ed Stropus E&OE Ed Stropus, Sales Representative The POWER To Move You! ® SUTTON GROUP Professional Realty Inc /Realtor 123 West Drive, Brampton, ON L6T 2J6 Phone 905-454-1100 - Fax 905-454-7335 Website www EdSellsHomes com Email [email protected] com
If you find a home for something, you find a place where it can be kept. The equipment itself is getting smaller, neater and easier to find a home for
The place of a player in front of an opponent's goal; also, the player
Jargon Dictionary | Signs of a Bad Tip | Jokes | Revenge | Featured Entrees | Message Board | Links |
Home means made or done in the place where you live. cheap but healthy home cooking All you have to do is make a home video
A directory or page that is 'owned' by a user is often referred to as their 'home directory' or 'home page' Also, the starting point for your Internet travels
an institution where people are cared for; "a home for the elderly" the country or state or city where you live; "Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at home"; "his home is New Jersey" where you live at a particular time; "deliver the package to my home"; "he doesn't have a home to go to"; "your place or mine?" place where something began and flourished; "the United States is the home of basketball" an environment offering affection and security; "home is where the heart is"; "he grew up in a good Christian home"; "there's no place like home" return home accurately from a long distance; "homing pigeons" provide with, or send to, a home relating to or being where one lives or where one's roots are; "my home town" at or to or in the direction of one's home or family; "He stays home on weekends"; "after the game the children brought friends home for supper"; "I'll be home tomorrow"; "came riding home in style"; "I hope you will come home for Christmas";"I'll take her home"; "don't forget to write home" to the fullest extent; to the heart; "drove the nail home"; "drove his point home"; "his comments hit home" on or to the point aimed at; "the arrow struck home
a social unit living together; "he moved his family to Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited until the whole house was asleep"; "the teacher asked how many people made up his home"
About the STA Directors/Executives Regional Chapters STA Members Newsletters Membership Application Membership Renewal Rule Book Order Form Glossary Events Calendar of Events Annual Meeting-->
Home means relating to your own country as opposed to foreign countries. Europe's software companies still have a growing home market. = domestic
A variable that contains the path of the current user's local log-in directory
One's own dwelling place; the house in which one lives; esp
You can refer to a family unit as a home. She had, at any rate, provided a peaceful and loving home for Harriet
Home means to or at the place where you live. His wife wasn't feeling too well and she wanted to go home Hi, Mom, I'm home!
/ Dictionary Licensing Information / Network Dictionary FAQ / Unix/HTML Licensing Information / Word of the Day Subscription / Downloads / Customer Service / Site Map
A place of refuge and rest; an asylum; as, a home for outcasts; a home for the blind; hence, esp
If you refer to the home of something, you mean the place where it began or where it is most typically found. This south-west region of France is the home of claret
Reference Maps Appendixes
relating to or being where one lives or where one's roots are; "my home town"
One's own dwelling place; the house or structure in which one lives; especially the house in which one lives with his family; the habitual abode of one's family; also, one's birthplace
The resource--computer--from which you request your Certificate, and on which your pem files reside See IPG Certificate
the grave; the final rest; also, the native and eternal dwelling place of the soul
an institution where people are cared for; "a home for the elderly"
Someone's home is the house or flat where they live. Last night they stayed at home and watched TV his home in Hampstead. the allocation of land for new homes
To the place where it belongs; to the end of a course; to the full length; as, to drive a nail home; to ram a cartridge home
approval You can say a home from home in British English or a home away from home in American English to refer to a place in which you are as comfortable as in your own home. Many cottages are a home from home, offering microwaves, dishwashers, tvs and videos
Browse Search Timeline About Ad*Access Technical Information FAQs
About the Proposed Rules Schedule Meetings Documents Links of Interest Frequently Asked Questions Acronyms and Definitions Special Areas Contact Us
homeward, in the direction of home; deeply, to the heart of the matter
Front page Leaders Databank News OECD function getHierMenu586() { var nlayer = '- OECD Forum \ - OECD org\ '; return nlayer; } writeItemDiv(586); - OECD Forum - OECD org Books Letters FRANÇAIS JAPANESE Back issues FORUM 2003
If you say that something is nothing to write home about, you mean that it is not very interesting or exciting. So a dreary Monday afternoon in Walthamstow is nothing to write home about, right?
to the fullest extent; to the heart; "drove the nail home"; "drove his point home"; "his comments hit home"
1 to reach the green with a shot 2 the clubhouse or vicinity of the starting point and ending point of a round of golf Example: I got home in 2 shots on the par 5 18th hole 2 The front nine on some golf courses goes out away from the clubhouse and then the back nine returns home
politeness If you say to a guest `Make yourself at home', you are making them feel welcome and inviting them to behave in an informal, relaxed way
{f} proceed toward a target (i.e. a guided missile, etc.); return to one's place of residence
the country or state or city where you live; "Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at home"; "his home is New Jersey"
If you press, drive, or hammer something home, you explain it to people as forcefully as possible. It is now up to all of us to debate this issue and press home the argument
Auction Calendar Frequently Asked Questions (FAQs) Contact Us Registering Your Requirements Auctioneer E-Mail Address and WebSite Links Auctioneer Announcements Philatelic & Other Useful Websites Private Treaty Transactions Philatelic Estate Planning Philatelic Auctions Glossary Worldwide Numerical & Lettered Cancellations
To one's home or country; as in the phrases, go home, come home, carry home
used of your own ground; "a home game"
return home accurately from a long distance; "homing pigeons"
The place where a person was raised. Childhood or parental home. Home of one's parents or guardian
Poker Glossary A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Action -- top -- (1) Opportunity to act If a player appears not to realize it's his turn, the dealer will say "Your action, sir " (2) Bets and raises "If a third heart hits the board and there's a lot of action, you have to assume that somebody has made the flush " Ante -- top -- A small portion of a bet contributed by each player to seed the pot at the beginning of a poker hand Most hold'em games do not have an ante; they use "blinds" to get initial money into the pot All-In -- top -- To run out of chips while betting or calling In table stakes games, a player may not go into his pocket for more money during a hand If he runs out, a side pot is created in which he has no interest However, he can still win the pot for which he had the chips Example: "Poor Bob - he made quads against the big full house, but he was all-in on the second bet "
Of or pertaining to one's dwelling or country; domestic; not foreign; as home manufactures; home comforts
{s} domestic, homey, of a home; central, main (i.e. home office)
Home Counties
All the English counties surrounding London
Home Depot
A chain of home improvement warehouse stores which combine the availability of large quantities of raw materials and tools
Home Depot
A place where a shopper can find everything related to a particular field

First, you just don't go down to the radioactive material center, like a Home Depot, and get some nuclear material.

Home Information Pack
A collection of documents relating to a property, which, under the law of England and Wales between June 2007 and 2010, had to be provided when the property was offered for sale. Abbreviation: HIP
Home Information Packs
plural form of Home Information Pack
Home Office
The British government department responsible for internal affairs in England and Wales; headed by the Home Secretary
Home Secretary
The British cabinet minister, responsible for law and order, who is head of the Home Office
home away from home
A place in which one is as comfortable as one's actual home
home base
headquarters
home base
home plate
home care
health care provided in the patient's home by family and friends
home care
health care provided in the patient's home by healthcare professionals
home cinema
a system for showing cinema-quality films at home; usually comprised of high definition television and surround sound
home cinemas
plural form of home cinema
home computer
A computer intended for use in the home
home computers
plural form of home computer
home country
the country in which a person was born and usually raised, regardless of the present country of residence and citizenship
home ec
abbreviation of home economics
home economics
The study of homemaking, including cookery, needlework, cleaning etc
home equity
The monetary value of a home less the value of any encumbrances, such as liens or mortgages
home field advantage
The advantage anyone enjoys from familiar surroundings or circumstances
home field advantage
The advantage a team enjoys from being on its usual playing field
home free
Reaching a goal without expending any considerable effort; either without or in spite of impediments

If we can complete these last two projects, we'll be home free.

home fries
a type of basic potato dish made by pan or skillet frying diced, chunked, wedged or sliced potatoes
home front
The civilian sphere as opposed to the military; or specifically the civilian sphere which supports a military effort
home game
An athletic contest played in a team's own geographic area
home games
plural form of home game
home help
Someone who provides medium- to long-term aid to a patient in their own home; a carer
home in on
To focus or narrow down to something; to find, draw closer or move towards, as by trial and error or a gradual seeking process

We are homing in on a solution.

home inspection
An official inspection of a dwelling by a home inspector prior to its sale
home inspector
A person who carries out the home inspection of a dwelling before it is sold
home is where the heart is
One's true home is where one feels happiest
home is where you hang your hat
Rather than feeling nostalgic or sentimental, one should simply accept any place where one happens to reside as one's home

Did I ever think that Jamaica would be my home? Never, he says, but I have been living as a foreigner in someone else's country for most of my life, he says, and I guess it is true that home is where you hang your hat..

home lot
An enclosed plot on which the owner's home stands
home movie
A movie of one's personal life or activites
home movies
plural form of home movie
home office
A room, in a person's home, equipped as an office so that the person may work from home
home page
The main or first page of a web site, typically with hyperlinks to the other pages

The home page provided by CERN is a good entry point into the Web; it points you to a lot of resources fairly quickly.

home page
The Web page which one first visits in any hypertext system or set of hyperlinked documents
home page
The page set to open in a web browser when it is loaded
home pages
plural form of home page
home plate
A flat, pentagonal, rubber object placed at the center of the batter's box, which is used as a basis for judging pitched strikes and balls, and the touching of which by a runner advancing from or past third base scores a run
home plates
plural form of home plate
home row
Certain keys of the center row of alphabetical letters on typewriters and computer keyboards
home rule
The rule or government of an appendant or dependent country, as to all local and internal legislation, by means of a governing power vested in the people within the country itself, in contradistinction to a government established by the dominant country
home ruler
One who favors or advocates home rule
home run
A success; especially, a popular success

The product was a home run.

home run
A four-base hit, a homer

The first baseman hit a home run to lead off the ninth.

home run
The portion of a journey that ends at home

I'm on the home run.

home run
Sexual intercourse
home runs
plural form of home run
home school
To educate children at home, that is, at a private domestic place, in lieu of sending them to a public school or private educational institution
home school
A school within a private domestic place, rather than in a public facility or private institution
home schooled
Simple past tense and past participle of home school
home schooling
Present participle of home school
home schools
Third-person singular simple present indicative form of home school
home schools
plural form of home school
home shopping
the purchase of goods from home, either via cable TV or the Internet
home side
the team that plays at home (in their own stadium)
home sides
plural form of home side
home slice
A fellow, particularly a male acquaintance, from one's home town

He was practically a home slice and knew all the ancient haunts.

home straight
The straight part of a running track (or similar) leading to the finishing line

He got boxed in amongst four African runners in the back straight of the last lap, and was only able to get out into the clear coming into the home straight.

home straight
The final part of something, especially the final part with respect to time of a long process
home straights
plural form of home straight
home stretch
The final part of a race course from the last curve to the finish line
home stretch
The final part of a distance or the final effort needed to finish

I think we're finally on the home stretch with this project.

home sweet home
One's home, especially a nice, comfortable home
home taught
Simple past tense and past participle of home teach
home teach
To teach as part of a home teaching assignment
home teacher
A person who home teaches or one who has a home teaching assignment
home teachers
plural form of home teacher
home teaches
Third-person singular simple present indicative form of home teach
home teaching
Present participle of home teach
home teaching
The responsibility of the priesthood in which a pair of priesthood holders visit another member's family to teach them LDS doctrine and see how they are doing
home team
The team in a sport that's playing in the usual area that they play in, as opposed to the visitor team
home teams
plural form of home team
home thrust
A personal attack
home thrust
A well directed or effective thrust; one that wounds in a vital part
home truths
plural form of home truth
home video
A televisual recording made privately for domestic use, rather than commercially or professionally
home wrecker
A man or woman who gains the affections of someone already married and is blamed for a dissolution of the family

His wife falsely accused her husband's secretary of being a home wrecker.

home-
Alternative spelling of homœ-
home-grown
Having been produced locally

We not only have to cultivate our home-grown talent better, but we also need to stimulate the flow of talent into our country.

home-made
made in the home
home page
{i} hypertext document on the Internet devoted to a certain subject company or person; start page, initial opening page in a browser
home-grown
Home-grown fruit and vegetables have been grown in your garden, rather than on a farm, or in your country rather than abroad
home based business
A home business (or "home-based business" or "HBB") is a small business that operates from the business owner's home office
home business
A home business (or "home-based business" or "HBB") is a small business that operates from the business owner's home office
home based learning
Homeschooling or homeschool (also called home education or home based learning) is the education of children at home, typically by parents but sometimes by tutors, rather than in other formal settings of public or private school
home equity loan
(Finans) A loan or credit line that is secured by the equity the borrower has in a home
home remedy
A home remedy is a treatment to cure a disease or ailment that employs certain spices, vegetables, or other common items from the kitchen. Home remedies may or may not have actual medicinal properties that serve to treat or cure the disease or ailment in question, as they are typically passed along by laypersons (which has been facilitated in recent years by the Internet).; many are merely used as a result of tradition or habit or because they are quite effective in inducing the placebo effect. A significant number, however, have been demonstrated to effectively treat ailments such as sprains, minor lacerations, headaches, fevers, and even the common cold
home remedy
A simply prepared medication or tonic often of unproven effectiveness administered without prescription or professional supervision
home away from home
a place where you are just as comfortable and content as if you were home
home sweet home
comfortable residence, cozy home (used to express that one loves his home)
homely
Characteristic of or belonging to home, domestic
homely
Simple, familiar, unelaborate

There is no simple way to define precisely a complex arrangement of parts, however homely the object may appear to be.

homely
Lacking in beauty or elegance, plain in appearance, physically unattractive
homes
plural form of home
homes
Third-person singular simple present indicative form of home
homes
Alternative spelling of holmes

I said what's up Homes? What you doing over this side of the hood?.

homely
Belonging to, or having the characteristics of, home; domestic; familiar; intimate
homeless
{s} without a home, having no place to live, living in the street
homely
having a feeling of home; cozy and comfortable; "the homely everyday atmosphere"; "a homey little inn"
homely
Plainly; rudely; coarsely; as, homely dressed
homely
If you say that someone is homely, you mean that they are not very attractive to look at. The man was homely and overweight. = plain
homely
plain and unpretentious; "homely truths"; "letters to his son full of homely advice"; "homely fare"
homely
Of plain or coarse features; uncomely; contrary to handsome
homely
lacking in physical beauty or proportion; "a homely child"; "several of the buildings were downright homely"; "a plain girl with a freckled face" without artificial refinement or elegance; "plain homely furniture"; "homely manners" plain and unpretentious; "homely truths"; "letters to his son full of homely advice"; "homely fare
homely
Plain; unpretending; rude in appearance; unpolished; as, a homely garment; a homely house; homely fare; homely manners
homely
If you describe a woman as homely, you mean that she has a warm, comforting manner and looks like someone who would enjoy being at home and running a family. Mrs Jones was a pleasant, homely person with a ready smile
homely
lacking in physical beauty or proportion; "a homely child"; "several of the buildings were downright homely"; "a plain girl with a freckled face"
homely
plain and unpretentious; "homely truths"; "letters to his son full of homely advice"; "homely fare
homely
approval If you describe a room or house as homely, you like it because you feel comfortable and relaxed there. We try and provide a very homely atmosphere. = cosy
homely
{a} inelegant, plain, coarse
homely
{a} coarsely
homely
{s} simple, plain; unattractive, lacking natural beauty; domestic, cozy, informal (British)
home front
The civilian population or the civilian activities of a country at war
home in
Direct onto a point or target, especially by automatic navigational aids, range in, zero in
home office
The British government department dealing with law and order, immigration, etc. in England and Wales
homely
without artificial refinement or elegance; "plain homely furniture"; "homely manners"
Home Office
ho
Home Office
The Home Office is the department of the British Government which is responsible for things such as the police, broadcasting, and making decisions about people who want to come to live in Britain. the Home Office the British government department which deals with keeping order in the country, controlling who enters the country etc. a room in someone's home where that person works, which usually has equipment such as a computer, fax machine etc study
Home Office
ho-
Home Page
publications
Home Run
hr
home front
The civilian population or the civilian activities of a country at war. the people who stay and work in their own country while others go abroad to fight in a war on the home front
home front
the civilian population (and their activities) of a country at war
home front
{i} civilian sector of a nation during war; civilian actions and activities during war; person's life at home
home in
If you home in on one particular aspect of something, you give all your attention to it. The critics immediately homed in on the group's newly-elected members
home in
If something such as a missile homes in on something else, it is aimed at that thing and moves towards it. Two rockets homed in on it from behind without a sound see also homing
home office
Generally, the corporate headquarters of an insurance company, where the chief offices of the organization are located
home office
An insurance company's headquarters, where most of the functional areas„such as underwriting, claim administration, customer service, actuarial, marketing, accounting, legal/compliance, and human resources„are located See also regional office
home office
British government department in charge of internal affairs
home office
A part of your home or other structure on your property for which you qualify to take a deduction for its business use
home office
The Immigration and Nationality Department is the section of this government department responsible for immigration decisions including making decisions on asylum applications
home office
If you mainly work from home, you may have set aside a room which you normally use as an office
home office
The Department in England responsible for everything which is not the responsibility of another government department Among responsibilities which relate to the personal social services are the Probation Service in England and Wales, asylum seekers and inter-country adoption
home office
(usually plural) the office that serves as the administrative center of an enterprise; "many companies have their headquarters in New York"
home office
The main location of a business
home page
The first page that your browser will open when you access a Web address (URL) The home page generally serves as a gateway to the rest of the Web site by providing links to the other pages The file that generates the page is usually called "index html"
home page
Several meanings Originally, the web page that your browser is set to use when it starts up The more common meaning refers to the main web page for a business, organization, person or simply the main page out of a collection of web pages, e g "Check out so-and-so's new Home Page " See also: Browser, WWW
home page
Originally, the web page that a browser is set to use when it starts up The more common meaning refers to the top level document of a set of web pages
home page
A document you access using a web browser like Netscape or Internet Explorer It usually refers to the first page of a particular web site; it also is the page that automatically loads each time you start your browser
home page
Originally, a home page was the web page that your browser is set to use when it starts up The more common definition refers to the main web page for any business or personal site See Also: Browser, WWW
home page
Originally, the web page that your browser is set to use when it starts up The more common meaning refers to the main web page for a business, organisation, person or simply the main page out of a collection of web pages See Also: Browser, Web Go to top
home page
The first page on a Web site, which introduces the site and provides the means of navigation
home page
On the Internet, a person's or organization's home page is the main page of information about them, which often contains links to other pages about them
home page
Your home page is the web page that your browser displays when you first start it Your browser will also display this page when you click on the home page button on your toolbar Some web pages will ask you if you want to change your home page when you first arrive or try to leave PopUpCop will suppress these requests
home page
The main page of a Web site Typically, the home page serves as an index or table of contents to other documents stored at the site
home page
The main page of a web site The home page provides visitors with an overview and links to the rest of the site It often contains or links to a Table of Contents for the site
Турецкий язык - Английский Язык
(Bilgisayar) home
homing
homing
home
Избранное