holding tenaciously to an opinion or purpose

listen to the pronunciation of holding tenaciously to an opinion or purpose
Английский Язык - Турецкий язык

Определение holding tenaciously to an opinion or purpose в Английский Язык Турецкий язык словарь

pertinacious
kararlı
pertinacious
inatçı
pertinacious
inatla
pertinacious
pertinaciouslyısrarla
pertinacious
{s} sebatlı
pertinacious
azimle
pertinacious
{s} azimli
pertinacious
{s} ısrarcı
pertinacious
{s} direngen; kararlı, azimli
pertinacious
ısrar eden
Английский Язык - Английский Язык
pertinacious
holding tenaciously to an opinion or purpose

  Расстановка переносов

  hold·ing tenaciously to an o·pin·ion or pur·pose

  Турецкое произношение

  hōldîng tıneyşısli tı ın ıpînyın ır pırpıs

  Произношение

  /ˈhōldəɴɢ təˈnāsʜəslē tə ən əˈpənyən ər ˈpərpəs/ /ˈhoʊldɪŋ təˈneɪʃəsliː tə ən əˈpɪnjən ɜr ˈpɜrpəs/

  Слово дня

  hypercorrection
Избранное