hitch one's wagon to a star

listen to the pronunciation of hitch one's wagon to a star
Английский Язык - Турецкий язык
(deyim) gözü yükseklerde olmak
hitch one's waggon to a star
gözü yükseklerde olmak
hitch one's wagon to a star

  Расстановка переносов

  hitch one's Wag·on to a star

  Турецкое произношение

  hîç wʌnz wägın tı ı stär

  Произношение

  /ˈhəʧ ˈwənz ˈwagən tə ə ˈstär/ /ˈhɪʧ ˈwʌnz ˈwæɡən tə ə ˈstɑːr/

  Слово дня

  bimester
Избранное