high level of participation

listen to the pronunciation of high level of participation
Английский Язык - Турецкий язык
yüksek oranda katılım
geniş katılım
yüksek seviyede katılım
rekor seviyede katılım
high level of participation

  Расстановка переносов

  high lev·el of par·tic·i·pa·tion

  Турецкое произношение

  hay levıl ıv pärtîsıpeyşın

  Произношение

  /ˈhī ˈlevəl əv pärˌtəsəˈpāsʜən/ /ˈhaɪ ˈlɛvəl əv pɑːrˌtɪsəˈpeɪʃən/

  Слово дня

  pell-mell
Избранное