hide in the earth like a hunted animal

listen to the pronunciation of hide in the earth like a hunted animal
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hide in the earth like a hunted animal в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

earth
dünya

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın tek doğal uydusu aydır. - The only natural satellite of the Earth is the Moon.

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
hide in the earth like a hunted animal

  Расстановка переносов

  hide in the earth like a hunt·ed a·ni·mal

  Турецкое произношение

  hayd în dhi ırth layk ı hʌntıd änımıl

  Произношение

  /ˈhīd ən ᴛʜē ˈərᴛʜ ˈlīk ə ˈhəntəd ˈanəməl/ /ˈhaɪd ɪn ðiː ˈɜrθ ˈlaɪk ə ˈhʌntəd ˈænəməl/

  Слово дня

  taxis
Избранное