hidden; concealed; as, secret treasure; secret plans; a secret vow

listen to the pronunciation of hidden; concealed; as, secret treasure; secret plans; a secret vow
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hidden; concealed; as, secret treasure; secret plans; a secret vow в Английский Язык Турецкий язык словарь

secret
sır

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
anlaşılmaz şey
Английский Язык - Английский Язык
secret
hidden; concealed; as, secret treasure; secret plans; a secret vow

    Расстановка переносов

    hidden; concealed; as, se·cret treasure; se·cret plans; a se·cret vow

    Произношение

    Слово дня

    fetor
Избранное