herhangi birisi

listen to the pronunciation of herhangi birisi
Турецкий язык - Английский Язык
anyone, anybody
anyone

Did anyone else feel that? - Başka herhangi birisi onu hissetti mi?

We haven't been able to find anyone to replace Tom. - Tom'un yerine koymak için herhangi birisini bulamıyoruz.

anybody

Everybody who was anybody was there. - Herhangi birisi olan herkes oradaydı.

Has anybody seen Tom? - Herhangi birisi Tom'u gördü mü?

any

We haven't been able to find anyone to replace Tom. - Tom'un yerine koymak için herhangi birisini bulamıyoruz.

Has anybody talked to Tom? - Herhangi birisi Tom'la konuştu mu?

herhangi biri
anyone

Anyone can participate. - Herhangi biri katılabilir.

Tom speaks French much better than anyone else. - Tom Fransızcayı başka herhangi birinden daha iyi konuşur.

herhangi biri
any

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır.

You may choose any of them. - Onlardan herhangi birini seçebilirsin.

herhangi biri
either of

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

You may take either of the books. - Kitaplardan herhangi birini alabilirsin.

herhangi biri
either

I didn't see either boy. - Çocuklardan herhangi birini görmedim.

Take either of the apples. - Elmaların herhangi birini al.

herhangi biri
any one

Any one of us could suffer from malnutrition without knowing it! - Herhangi birimiz bunu bilmeden yetersiz beslenmeye maruz kalabilir!

Any one of us could do it. - Bizden herhangi biri onu yapabilirdi.

herhangi biri
whichever

Take whichever you like. - Hoşlandığın herhangi birini al.

Eat whichever one you like. - Hoşlandığın herhangi birini ye.

herhangi biri
anybody, anyone
herhangi biri
anybody

Anybody can participate. - Herhangi biri katılabilir.

Anybody and everybody wants to go abroad. - Herhangi biri ve herkes yurtdışına gitmek ister.

herhangi biri
one

Eat whichever one you like. - Hoşlandığın herhangi birini ye.

Any one of us could do it. - Bizden herhangi biri onu yapabilirdi.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение herhangi birisi в Турецкий язык Турецкий язык словарь

herhangi biri
Belli olmayan, rastgele biri
herhangi birisi
Избранное