herhangi bir

listen to the pronunciation of herhangi bir
Турецкий язык - Английский Язык
certain

I met her on a certain winter day. - Herhangi bir kış gününde ona rastladım.

Tom certainly didn't let anyone know that he was arriving today. - Tom kesinlikle bugün geleceğini herhangi birinin bilmesine izin vermedi.

any, just any
some

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Some people don't believe in any religion. - Bazı insanlar herhangi bir dine inanmıyor.

whatsoever

I have no interest whatsoever in eating English food. - Herhangi bir İngiliz yemeğini yemeğe ilgim yok.

You are under no obligation whatsoever to share this information. - Bu bilgiyi paylaşmak için herhangi bir zorunluluk altında değilsin.

whatever

You have nothing whatever to be embarrassed about. - Hakkında mahcup olacağın herhangi bir şey yok.

You have nothing whatever to feel guilty about. - Hakkında suçlu hissedeceğin herhangi bir şey yok.

a
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

herhangi bir şey
anything

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

I am not frightened of anything. - Herhangi bir şeyden korkmam.

herhangi bir biçimde kolu olan
arm, in any form
herhangi bir kere
Any time
herhangi bir kimse yaşamak
To anyone living
herhangi bir konuda bilgi vermek
To provide information on any subject
herhangi bir konuyu resimlerle anlatmak
any topic with pictures to tell
herhangi bir sebeple acelecilik
rash for any reason
herhangi bir devletin egemenliğine bağlı olmayan
(Hukuk) res communis
herhangi bir gecikme var mı
Are there any delays
herhangi bir ilaca alerjiniz var mı
Are you allergic to any medications
herhangi bir ilaca karşı alerjim yok
I'm not allergic to any drugs
herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen
Please give me some numbers to call in case of trouble
herhangi bir yerde
somewhere

I have Tom's address somewhere. - Herhangi bir yerde Tom'un adresine sahibim.

herhangi bir yere
whithersoever
herhangi bir şekilde
somehow
herhangi bir şekilde
anywise
herhangibir
any
herhangi bir yer
anyplace
bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı
Are there any side effects associated with this medicine
herhangi bir yer
anywhere

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla birlikte herhangi bir yere gitmeye isteklidir.

Is there a telephone anywhere? - Herhangi bir yerde bir telefon var mı?

kronik herhangi bir hastalığınız var mı
Do you have any chronic diseases
vücutta herhangi bir kanalın daralması
stenosis
Турецкий язык - Турецкий язык
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
herhangi bir şeye talim etmek
Az para karşılığında çalışmak
herhangi bir şeye talim etmek
Hep aynı şeyi yemek zorunda olmak
herhangi bir
Избранное