herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması

listen to the pronunciation of herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması
Турецкий язык - Английский Язык
ingestion
herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması

    Расстановка переносов

    her·han·gi bir ya·ban·cı mad·de·nin fa·go·sit ta·ra·fın·dan ken·di i·çi·ne a·lın·ma·sı

    Слово дня

    jocose
Избранное