herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç

listen to the pronunciation of herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç
Турецкий язык - Турецкий язык
kar payı
herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç

    Расстановка переносов

    her·han·gi bir ma·lın ma·li·yet fi·ya·tı ü·ze·ri·ne ko·nu·lan ve sa·tı·cı·ya ka·lan ka·zanç

    Произношение

    Слово дня

    materfamilias
Избранное