herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak

listen to the pronunciation of herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak
Турецкий язык - Турецкий язык
göz önünde tutmak
herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak

    Расстановка переносов

    her·han·gi bir du·ru·mun na·sıl bir so·nu·ca yol a·ça·ca·ğı·nı he·sa·ba kat·mak

    Произношение

    Слово дня

    pariah
Избранное