her zamanki gibi

listen to the pronunciation of her zamanki gibi
Турецкий язык - Английский Язык
as usual, as ever as
as usual

She came late as usual. - O, her zamanki gibi geç geldi.

As usual, the physics teacher was late for class. - Her zamanki gibi, fizik öğretmeni, sınıfa geç kalmıştı.

ordinarily
as always

Tom rose early as always. - Tom her zamanki gibi erkenden kalktı.

Mary, as always, is inimitable! - Mary, her zamanki gibi, eşsizdir!

usual

They're late, as usual. - Onlar her zamanki gibi geç kaldılar.

As usual, the physics teacher was late for class. - Her zamanki gibi, fizik öğretmeni, sınıfa geç kalmıştı.

her zamanki gibi
Избранное