her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni

listen to the pronunciation of her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
Турецкий язык - Турецкий язык
doygun
her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni

    Расстановка переносов

    her tür·lü ih·ti·ya·cı·nı gi·der·miş o·lan, tat·min ol·muş, müs·tağ·ni

    Слово дня

    aphrodisiac
Избранное